10 av mynter tyder på

Correct! Wrong!

Med 3 av beger bør man

Correct! Wrong!

2 av beger betyr

Correct! Wrong!

4 av beger betyr

Correct! Wrong!

10 av staver krever blant annet

Correct! Wrong!

2 av sverd betyr

Correct! Wrong!

Med 5 av staver må du

Correct! Wrong!

9 av mynter gir

Correct! Wrong!

Stavesset tyder på

Correct! Wrong!

Myntesset betyr

Correct! Wrong!

6 av staver fører med seg

Correct! Wrong!

2 av sverd betyr

Correct! Wrong!

6 av sverd gir mulighet i forhold til

Correct! Wrong!

3 av staver gir budskap om

Correct! Wrong!

7 av mynter krever

Correct! Wrong!

4 av sverd gir beskjed om

Correct! Wrong!

10 av sverd krever

Correct! Wrong!

Når 5 av mynter dukker opp bør man

Correct! Wrong!

10 av beger betyr

Correct! Wrong!

Begeresset betyr

Correct! Wrong!

2 av mynter krever

Correct! Wrong!

8 av beger krever at man

Correct! Wrong!

9 av sverd fører ofte til en følelse av

Correct! Wrong!

9 av staver betyr at man bør

Correct! Wrong!

I et forhold vil 4 av staver føre til at man

Correct! Wrong!

Quiz - den lille arkana 1
Resultat meget bra
Veldig bra. Du har lært mye om småkortene
Resultat bra
Dette var slett ikke verst. Du kan mye om småkortene.
Resultat middels bra
Du kan en del, men mangler ganske mye fortsatt på å kunne alle kortene.
Resultat ikke bestått
Gi ikke opp, øvelse gjør mester.