Med 4 av mynter er tiden kommet til

Correct! Wrong!

8 av mynter krever at man blir mer

Correct! Wrong!

7 av beger gjør at man

Correct! Wrong!

Med 5 av sverd er det klokest å

Correct! Wrong!

10 av mynter bærer bud om

Correct! Wrong!

9 av beger gir en følelse av

Correct! Wrong!

3 av sverd tyder på

Correct! Wrong!

7 av sverd krever at man

Correct! Wrong!

5 av beger kan tyde på at kjærlighetslivet er

Correct! Wrong!

8 av staver gir for kjærlighetslivet

Correct! Wrong!

7 av staver krever at man i forhold

Correct! Wrong!

Sverdesset betyr for kjærligheten

Correct! Wrong!

6 av mynter tyder på

Correct! Wrong!

Med 3 av mynter bør man

Correct! Wrong!

3 av beger betyr

Correct! Wrong!

Quiz - den lille arkana, 2
Resultat veldig bra
Dette er veldig bra. -du kan mye om småkortene.
Resultat bra
Bra. du er godt på vei.
Resultat mindre bra
Du trenger fortsatt å øve på småkortene.