Hvilket kort vitner om lykke i kjærlighet

Correct! Wrong!

Hvilket kort gir beskjed om at du bør ta det med ro

Correct! Wrong!

Hvilket kort bærer budskap om forelskelse

Correct! Wrong!

Hvilket kort fører til krangel og ufred

Correct! Wrong!

Hvilket kort viser at du har uklare følelser og kan leve i illusjonenes verden

Correct! Wrong!

Hvilket kort fører til et emosjonelt oppgjør med fortiden

Correct! Wrong!

Hvilket kort passer bra for videreutdannelse eller lengre reiser

Correct! Wrong!

Hvilket kort ber deg ta et valg

Correct! Wrong!

Hvilket kort krever tålmodighet og utholdenhet

Correct! Wrong!

Hvilket kort bærer budskap om uselvisk kjærlighet

Correct! Wrong!

Hvilket kort viser emosjonell modenhet

Correct! Wrong!

Hvilket kort trenger å ta vare på reessursene sine

Correct! Wrong!

Hvilket kort lover et godt familieliv

Correct! Wrong!

Hvilket kort viser at du må jobbe jevnt og trutt med forholdet

Correct! Wrong!

Hvilket kort viser til en lengsel etter noe nytt og spennende

Correct! Wrong!

Hvilket kort spenning og nye impulser i forholdet

Correct! Wrong!

Hvilket kort sier at partene bør bli mer selvstendige

Correct! Wrong!

Hvilket kort sier ta ikke noen bestemmelser nå, det er for tidlig

Correct! Wrong!

Hvilket kort viser til vennskapets viktighet i forhold

Correct! Wrong!

Hvilket kort sier at man bør la gamle ideer om forholdet dø og forsvinne

Correct! Wrong!

Quiz - tarot - den lille arkana
Meget bra
Bra
Mindre bra