Hvis du trenger å vise at du er dyktig og voksen kan du få inspirasjon fra:

Correct! Wrong!

I dag føler du deg sårbar og overfølsom. Hvilket kort vil du lettest kjenne deg igjen i?

Correct! Wrong!

Du er konfliktsky og trenger å lære å gå inn i kampmodus. Hvilken rolle figur fra ditt indre teater er det lurt å hente frem?

Correct! Wrong!

Du har behov for å stoppe opp og tenke deg om. Hvilket kort står for en som kan dette.

Correct! Wrong!

Du møter noen som er en dyktig til å manipulator med ord. Hvilket kort ville du si uttrykte ham best.

Correct! Wrong!

Hvem av disse er skarp og presis når det gjelder å formidle egne følelser og meninger.

Correct! Wrong!

Quiz - tarot - hoffkortene
Veldig bra resultat. Du kan mye.
Middels bra. Du kan godt lese gjennom hoffkortene en gang til.
Mindre bra resultat. Du trenger å øve mer.