Fullfør setningen... Månen kan føre med seg drømmer og

Correct! Wrong!

Døden betyr transformasjon og ...

Correct! Wrong!

Solen er energikilde og ...

Correct! Wrong!

Djevelen representerer det materielle og skyggesider som...

Correct! Wrong!

Høyesteprestinnen er det mest …… kortet i stokken

Correct! Wrong!

Keiserinnen står for barn og ...

Correct! Wrong!

Vognføreren ser ...

Correct! Wrong!

Eremitten har en tendens til ...

Correct! Wrong!

Rettferdighet kan være...

Correct! Wrong!

Styrke gir

Correct! Wrong!

De elskende representerer ved siden av kjærlighet også

Correct! Wrong!

Keiseren er en ...

Correct! Wrong!

Verden representerer ...

Correct! Wrong!

Lykkehjulet åpner opp for

Correct! Wrong!

Måtehold er kortet for ...

Correct! Wrong!

Quiz: Den store arkana 2
Meget bra
Du har god kjennskap til hovedkortene.
Bra
Dette var slett ikke verst.
Mindre bra
Du trenger nok å lese mer.

Share your Results: