Samarbeid er ukens tema. Men samarbeid krever evne til å ta opp og løse konflikter. For at dette skal kunne skje trenger du å gripe tak i to grunnstener. Hva er hensikten og meningen med samarbeidet? Hvis det finnes enighet om hensikten, så vil alle parter være villig til å innordne seg noe større. Samtidig må man være sikker på at metoden man bruker ikke ødelegger for målet. Hvis målet er kjærlighet eller en ideell visjon kan man ikke bruke snarveier, falskhet eller negative følelser for å rekke frem i tide. En viktig kunst å lære nå er kunsten å vite når du skal ta i mot og når du skal gi. Begge deler er nødvendig. Noen vil stort sett ha, mens andre bare vil gi. Begge deler virker like dårlig i lengden. Gjennom å bruke fantasi og «rollespill» vil du åpne for strømmen av godhet, nærhet og kjærlighet som forandrer noe dypt inne i deg. Ha et helåpent hjerte denne helgen.