Årets siste uke er til for å rydde, orden strukturere og fa ting i «boks». Det å bruke sin autoritet og finne sin plass er viktig. De tå ha autoritet er en tilstand du nå trenger å utforske og forstå. Det er ikke å ha makt over andre, men en respekt og forståelse av hva som er din sanne oppgave og hva som er ditt ansvar. En del av ansvarlighet er å ikke ta ansvar for andre. Det inkluderer å gjøre ting du skal gjøre. Uten å passe på at andre gjør det du mener de burde gjøre. Din oppgave nå er i større grad å være den som sørger for at det vakre og beste er det som kommer til syne. Vær den beste utgaven du kan av deg selv, og la andre være den utgaven de selv velger å være. Den gode leder er den som er et godt eksempel. Ikke den som forteller andre hvordan de burde være. Hvis du følger dette kan du få en veldig vakker og fin tid. Men som sagt dine kvalifikasjoner som godt og idealistisk menneske vil bli testet og utfordret.