Denne juleuken starter med noe så unikt som en nymåne i konjunksjon med det galaktiske senter. Se at tiden, menneskene og jordens utvikling er som en skulptur som den store kosmiske skulptøren er i ferd med å forme. Du er en av hendene og tankene til denne skulptøren. Projisere dine drømmer in i denne skulpturen og slipp taket i så mye gammel smerte du bare kan. Tilgi deg selv, politikerne, universet og menneskeheten alt det du synes er grusomt som har skjedd med deg og i verden. Se at dette er biter som «chippes» av som skulptøren er i ferd med å hetne frem mesterverket som var begravd dypt inne i materiens steinblokk. Husk at du finnes på to nivåer av virkelighet samtidig. Du er en guddommelig sjel og et jordisk menneske. Begge deler vil bli en del av det nye mesterverket.