En av de tingene som kjennetegner den som mestrer heltens oppgaver er årvåkenhet. Et annet kjennetegn er villigheten til å møte det smertefulle og gjøre det nødvendige. I denne uken vil dette være den beste og mest gunstige veien å gå. Ta den sure svien først. Så kommer du frem til den søte kløen etterpå. Aldri har vel ordtaket om at hensikten helliger midlet vært så feil som nå. For en helt vil feil bruk av kraft og makt ødelegge hele hensikten. Men vær heller ikke redd for å feire det som skjer og som du synes er viktig med pomp og prakt. Viktige gjerninger skal sees og gis honnør og oppmerksomhet. Ær den som æres bør. Det gjelder også deg selv. Som det sies. Har du ikke noe godt å si om deg selv så hold munn.