Denne uken er begynnelsen på en lengre periode med utvidelse av muligheter, åpninger mot ukjente områder og et generelt menneskelig behov for å fjerne dødvekt og komme seg videre på visdommens vei. Det viktigste for å gripe tak i disse mulighetene og utsikten mot overflod er å IKKE gjøre noe som er i strid med din egen etiske overbevisning. Motet til å nekte å gjøre det andre ber deg om er viktig, hvis du opplever det som galt på en eller annen måte. Den nittende er en utmerket dag til å slippe gamle tanker og ideer og være åpen for at noe i deg kan gjenfødes. Lytt til den kosmiske musikken! Etter den 28 vil farten inn i det nye ta seg sterkt opp. Vær nøye med å velge riktig flyvende teppe fra lageret. Det å bruke tradisjonens visdom kan være lurt når man skal ut av den og prøve noe helt nytt.