Uken er preget av mange valg og utfordringer, Du trenger å holde bevissthetens sverd klart og skjerpet. I møtet med kaos vil presisjon være nødvendig. I møte med grenseløse følelser vil evnen til å holde sin egen energi og ha innflytelse på andre være nødvendig. Første del av uken vil kreve presisjon i tanke og ord. Andre del av uken vil kreve fokusert og presis handling. Ukens nymåne sier at den som skal få orden nå ikke må være redd for sin egen, eller andres makt.

Det vil bli nødvendig å «gå hele veien» og avslutte det du har begynt på. Det vil føre til opplevelsen av et vel utført arbeid.
Nymånen akkompagneres av Venus inntreden i jomfruen. Den sier at du må vite og være klar på hva du ønsker før du får det. Velg med omhu for dine valg vil få konsekvenser i tiden fremover.