Omskap gamle svakheter til nye muligheter. Gjennom å reorientere deg vil du få tilgang på innsikt og overflod. Opp av det ukjente kan det stige veldig mye bra. Det å innrømme feil eller nederlag  åpner dørene til nye muligheter. Det gjør at du ikke lengre bekjemper gamle «synder» eller ser slike saker som feil, men som steg på veien til den neste døren du skal gå gjennom. Du kan få gjort mye, hvis du fokuserer på det som er foran deg og trengs å gjøres. Dette er ikke tiden for å kaste seg ut i visjonærer drømmer. Men for å virkeliggjøre det du ønsker. Se at du skal selv bygge drivhuset dine skjøreste og sjeldneste planter trenger for å trives. På mange måter er du, din kropp og ditt sinn drivhuset. Hvis du holder det klart og godt temperert, så vil du trives i deg selv. Dette er ukens sentrale tema. Hvordan trives i ditt eget selskap, omgivelser og miljø.