Ditt arbeid nå er å ta alt det du kan og vet og forstår og gjøre det til en del av ditt daglige liv. Noen ganger er det utfordrende å vite hvordan man finner retning og mening for skjønnhet og godhet her nede på jorden. Men å omsette denne typen viten til praksis er det som skaffer deg «billetten» du trenger for å tre inn og bli en del av en større enhet og virkelighet. I dette arbeidet teller de små ting og de såkalte uvesentlighetene nesten mer enn de store. Alle kan være gode på vei til kirken en søndags formiddag. Utfordringen er å være der hele tiden. Ikke fordi det er noe du gjør, men fordi du har blitt slik.