Denne uken belyses av fullmånen i tyr  rett over midnatt den 30.de. Den hjelper oss til å se at det redskapet vi kan bruke for å overvinne og fjerne vår frykt er forståelsen av at alle mennesker er en del av den samme helheten. Vi er her på jorden sammen med våre felles reisende. Vi spiller forskjellige roller for hverandre i dette eventyret, Men vi er ikke hverandres fiender og utfordringer, selv om det iblant virker slik. Vi er hverandres hjelpere til å utvikle vår bevissthet og se oss selv i det speilet vi er for hverandre. Slik er det vi holder på å skape en uendelig vakker livsvev av menneskets historie og muligheter. Se at menneskeheten er på en hellig pilegrimsreise, og at en del av denne pilegrimsreisen er å virkelig romme og ta i mot dine medreisende. Forstå at hvis du virkelig stoler på deg selv, så vil du kunne stole på alle andre. For uansett hva de måtte finne på vil din reaksjon og væremåte være fundamentert i din sanne natur og vesen.