Mer en noen gang har du behov for integritet. Spesielt hvis du opplever medgang og overflod av tilbud. Det krever sterkere ryggrad for å ikke la seg lokke ut på glattisen i medgangstider, enn å stå rakrygget i motgang. Du kan lett føle at oppgavene som legges på deg er for store og krevende. Tenk at du blir testet og vær nøye med hvordan du bruker din vilje, styrke og aggresjon. Denne uken kan gi deg opplevelse av enorm makt, men også veksle med en like sterk opplevelse av total maktesløshet. Den som virkelig har integritet er den samme og har de samme kvalitetene når han/hun er maktesløs, som når man utøver makt.
La deg omfavne av skjebnen og gjør ikke mot andre slik de har gjort mot deg, men slik du ville ønske at de gjorde mot deg.