Når man søker etter gull og er gullgraver, så gjelder det å ha både dyktighet, hell og villighet til å gjøre det som trengs. Avgjørelsene som tas i tiden før og etter nymånen den 15 mai vil ha stor betydning. Spesielt de beslutningene som bare er kjent av beslutningstakerne. Forvent at det politiske spillet kan gå inn i viktige faser, uten at allmenheten er informert om hva forskjellige makter har bestemt seg for. Det samme gjelder for maktspillet på det personlige plan. Det kan forventes at de som har makt vil utøve den nå. En av mulighetene som oppstår er at man kan skape veldig mye vakkert og funksjonelt. Hvis bestemmelsene går i retning av det som gjør verden til et bedre sted, vil store krefter støtte og fremme det. Det beste du kan gjøre er å ikke tenke så mye på hva verden gjør eller burde ha gjort for deg, men hva du kan bidra med til verdens vekst og utvikling. I denne uken går verden inn i en helt ny frekvens. Uranus skifter fra Væren til Tyrens tegn. Du vil nå finne frihet gjennom å vær helt hundre prosent sann mot ditt eget verdisystem.