Selvtest Rotchakra

Først en liten spørrerunde for å se hvordan du har det med energien i ditt rotchakra. Svar ja eller nei på utsagnene i hver gruppe. Du kan godt svare ja på flere av utsagnene i samme gruppe, hvis du er litt usikker.

Gruppe A

Jeg blir aldri sint

Jeg liker å være sint

Sinne er en naturlig del av livet

Gruppe B

Jeg synes det er vanskelig å klare seg på egen hånd i verden

Jeg klarer meg fint alene og trenger egentlig ikke noen andre

Jeg er ikke spesielt redd for å miste det jeg har

Gruppe C

Jeg har problemer med å holde balansen

Jeg har alltid kontroll over meg selv og kroppen min

Jeg snubler iblant, men er flink til å gjenvinne balansen

Gruppe D

Jeg bryr meg svært lite om ytre ting og økonomisk trygghet

Hus, fast inntekt og økonomisk trygghet er viktig for meg

Økonomisk frihet er bra. men jeg kan godt leve uten å eie noe

Svar selvtest Rotchakra

Utsagn nr. 1 i gruppe A; B; C eller D Mange ja på ett eller flere av utsagn nr. 1. tyder det på at du har for lite energi i rotchakra og trenger å styrke dette gjennom å tilføre rødfarge, arbeide med energien der eller nyte samvær med dertil egnede krystaller.

Utsagn nr. 2 i gruppe A; B; C eller D Mange ja på utsagn nr. 2 tyder på at du er for fokusert mot og styrt av energien i rotchakra. Du trenger IKKE mer rødt, men tvert i mot er det bra å utvikle kvaliteter som tillit og å slippe taket i kontroll av den ytre verden.

Utsagn nr. 3 i gruppe A; B; C eller D Ja på treerutsagnene tyder på at du har balanse i rotchakraet. Samtidig kan det fortsatt være mange ting å arbeide med, spesielt hvis du testen viser at du har for lite energi og kraft, eller at du har mer energi enn du klarer å mestre.