Selvtest kronechakraet

Hvordan du svarer på disse utsagnene vil kunne gi en pekepinn på hvordan din kontakt med kronechakraet er og utfolder seg.

Svar ja eller nei på hvert utsagn i hver gruppe

 Gruppe A

 1. Jeg lengter veldig etter større åndelig kontakt
  Ja Nei
 1. Jeg stoler mer på universet enn på meg selv
  Ja Nei
 1. Gud er gøy
  Ja Nei

Gruppe B

 1. Jeg tviler på det jeg ikke kan forstå med logikk og fornuft
  Ja Nei
 1. Jeg blir alltid guidet dit jeg skal
  Ja Nei
 1. Åndelighet er et samarbeidsprosjekt mellom meg og den åndelige essens
  Ja Nei

Gruppe C

 1. Livet på jorden er brutalt og det fysiske plager meg til tider
  Ja Nei
 1. Jordelivet er kun en skygge og en illusjon
  Ja Nei
 1. Jeg elsker min indre og den ytre verden
  Ja Nei

Gruppe D

 1. Jeg stoler på meg selv og tar ansvar for meg selv
  Ja Nei
 1. Jeg er en kanal for noe som er større enn meg selv
  Ja Nei
 1. Jeg tar fullt og helt ansvar for alt som kanaliseres gjennom meg
  Ja Nei

Gruppe E

 1. Jeg føler meg ofte ensom i verden og opplever at ingen virkelig forstår meg
  Ja Nei
 1. Andre menneskers ego kjennes nesten fysisk plagsomt å være i kontakt med
  Ja Nei
 1. Jeg liker meg selv og finner kjærlighet og glede i alle andre
  Ja Nei

Svar selvtest kronechakraet

Utsagn nr. 1 i gruppe A; B; C; D og E

Har du svart ja på mange enerutsagn tyder det på at du har stengt av store deler av kontakten med ditt høyere jeg og din sjelelige bevissthet. Å utvikle mer tillit til alt som hender er bra. Lær deg å feire livet, uansett hva som skjer.

Utsagn nr. 2 i gruppe A; B; C; D og E

Ja på toerutsagn indikerer at du ikke helt er her sammen med oss andre. Å ta ansvar for din egen kropp, økonomi, følelser og tanker er en vei til større integrering. Noen trenger å meditere for å åpne seg, andre å stikke en spade i jorda og utforske den fysiske verden. Du har definitivt godt av å gripe møkkagreipet og utfolde din kraft i den fysiske verden.

Utsagn nr. 3 i gruppe A; B; C; D og E

Ja på treerutsagn sier at du på mange måter har en balanse mellom din sjelelige energi og ditt jeg. Du har full tillit til universets gode intensjoner, men ser også at du er den som må omsette disse intensjonene til praksis. Å arbeide med å manifestere din sjels intensjoner i form i sterkere og sterkere grad er utviklende for deg. Husk ordtaket: «Gud inngår kun samarbeid med likeverdige partnere». som betyr at gud tar ansvar for sin del og du for din.