Selvtest halschakraet

Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C eller D

Gruppe A
1. Jeg elsker det når andre virkelig lytter til alt jeg har å si
Ja Nei
2. Jeg hører like mye på mennesker av alle aldre og kjønn
Ja Nei
3. Å snakke i forsamlinger er absolutt ikke min greie
Ja Nei

Gruppe B
1. Det er nå en gang slik at jeg stort sett har rett (tenk nå; mener du ikke egentlig at det er slik)
Ja Nei
2. Det er fascinerende å høre på mennesker som har andre og velbegrunnede meninger enn mine
Ja Nei
3. Jeg skal virkelig vite noe om en sak før jeg uttaler meg
Ja Nei

Gruppe C
1. Jeg liker å være selskapets midtpunkt og koser meg med oppmerksomhet
Ja Nei
2. Selve samtalen og gleden over samværet er viktigere enn hvem som får oppmerksomhet
Ja Nei
3. Å få for mye oppmerksomhet gjør meg sjenert. Det er best å smelte litt inn i omgivelsene
Ja Nei

Gruppe D
1. Jeg er et geni og mener at andre burde forstå det
Ja Nei
2. Vi er alle genier
Ja Nei
3. Jeg beundrer andres genialitet
Ja Nei

Så, her kommer svarene fra din internettallviter som kan hjelpe deg til å forstå bedre hvordan det står til med energibalansen i ditt halschakra.
(evnen til humor og selvironi hører hjemme her, fordi du får muligheten til å observere deg selv på avstand. Hvis du har lite selvironi og humor, så tyder det på ubalanse i halschakra. Dette gjelder også hvis du morer deg kostelig på andres vegne, men ikke liker at andre morer seg over dine forunderlige tabber).

Svar selvtest halschakraet

Utsagn nr. 1 i gruppe A; B; C eller D
I den grad du har svart ja på enerutsagn har du en tendens til å ta deg selv, dine meninger og ditt behov for oppmerksomhet litt for høytidelig. Mye kan tyde på at du ikke er spesielt flink til å ta del i den ene halvparten av en samtale, du vet den hvor din oppgave er å lytte og ta inn. Du vil helst uttrykke deg, men er ikke så flinkt til å observere og ta i mot inntrykk.
Du trenger å få roet ned og balansert energien i halschakraet, samt stoppe opp med din egen utfoldelse lenge nok til at du virkelig kan se hvordan du virker på andre, og virkelig begynne å verdsette det andre formidler til deg.

Utsagn nr. 2 i gruppe A; B; C eller D
En lang rekke jaer på toerutsagnene tyder på at du har balanse mellom å gi og ta i halschakraet. Hvis du har problemer med dette området er det ikke fordi du har problemer med å ta i mot og gi, men fordi du eventuelt bare viderefører en vellykket tradisjon fra din barndom og dermed ikke virkelig tenker og vurderer ting selv. Du er ikke nødvendigvis kreativ, men du er heller ikke plagsom. Spørsmålet er bare om du virkelig ønsker å utvikle dine egne geniale ideer og tanker, eller om du helst vil ha fred og harmoni.

Utsagn nr. 3 i grupper A; B; C eller D
Ja på treerutsagnene viser at du har en tendens til å holde deg tilbake. Du kan ha vansker for å finne og sette ord på det som skjer i deg, eller problemer med å holde på ditt eget standpunkt i en samtale. Enten så tenker du mer enn du sier, eller du sier lite fordi du egentlig ikke tenker så mye. Å verdsette deg selv, dine meninger, samt å trene på å ta din plass i verden med dem blir viktig.