Selvtest det tredje øye

 Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C; D; E og F

 Gruppe A

 1. Jeg handler stort sett på impuls eller etter grundige overveielser
  Ja Nei
 1. Jeg følger intuisjonen for det meste, og stoler helt på min indre veiledning
  Ja Nei
 1. Jeg stoler på meg selv og blir sjelden overrasket av verden
  Ja Nei

Gruppe B

 1. Jeg tror på at verden er slik den ser ut og finner livet i den ytre verden tilfredsstillende
  Ja Nei
 1. Jeg lever stort sett i min egen indre verden, og opplever ofte at andre ikke forstår meg
  Ja Nei
 1. Jeg opplever at den ytre verden formes av hvordan jeg oppfanger den
  Ja Nei

 

Gruppe C

 1. Forelskelser kaster jeg meg ut i, men det ender ofte med knall og fall
  Ja Nei
 1. Forelskelser er illusjoner og jeg er bare interessert i det åndelige møtet
  Ja Nei
 1. Forelskelse er både en illusjon og virkelig
  Ja Nei

Gruppe D

 1. Det finnes helt klart noe som er rett og noe som er feil
  Ja Nei
 1. Rett og galt finnes ikke, alt er bare gud som danser
  Ja Nei
 1. Rett og galt er avhengig av hva som er sant og løgn for meg
  Ja Nei

 

Gruppe E

 1. Andre mennesker er en gåte for meg Ja Nei
 1. Jeg leser andre som en åpen bok
  Ja Nei
 1. Jeg sier alltid sannheten
  Ja Nei

Gruppe F

 1. Sunn fornuft er det man trenger for å få livet til å fungere
  Ja Nei
 1. Fantasi er det viktigste for å leve et vakkert liv
  Ja Nei
 1. Fantasi og virkelighet er to sider av samme sak
  Ja Nei

Svar selvtest det tredje øye

Utsagn nr. 1 i gruppe A; B; C; D; E og F

I den grad du har svart ja på enerutsagn tyder det på at du har lite energi, er stengt eller uklar i dette energisenteret. Du trenger å få distanse til ditt ego og dine egne behov og begjær, for å oppøve evnen til å se på verden uten å forstyrres av alle dine antagelser, meninger og fordommer.

Utsagn nr. 2 i gruppe A; B; C; D; E og F

Med mange ja på toerutsagnene har du en tendens til å stole for mye på energien i dette energisenteret, uten å virkelig kjenne på og være i kontakt med deg selv og din egen energi. Du kan ha blokkert andre impulser og behov og høre med til de som velger å tro på illusjoner og rosenrøde idealer, men stadig skuffes over menneskehetens (og din egen) primitivitet.

Du trenger ikke først og fremst å søke åndelighet og sannhet, men å lære hele deg selv å kjenne, og dermed vite sannheten om hvem du selv er, ellers vil du bruke din evne til klarhet til å tåkelegge saker og ting.

Utsagn nr. 3 i gruppe A; B; C; D og E

Ja på treerutsagnene tyder på at du har kontakt med energien i tredje øye. Du forstår en del, eller mye, av hva dette energisenteret er og hvilke gaver og utfordringer det bringer. Du kan trygt fortsette med å blande intuisjon og sunn fornuft, i stadig mer avanserte og ”velsmakende” former.