Problemer med et energisenter kan i hovedsak vise seg på tre måter:

Senteret er overaktivt og dominerer resten av energisystemet. Dette fører til en endimensjonal bevissthet, som at man for eksempel er så opptatt av sex og mat at man ikke klarer å skape balanse mellom dette og resten av ens behov. Senteret er tappet for energi og man orker ikke å forholde seg til de sidene av tilværelsen (frekvensspekteret) dette energisystemet representerer. Senteret har bra energibalanse, men er forurenset og grumsete i energien. Det kan føre til sykelige tilstander og ubehag (indre/ytre smerte) i forhold til de områdene av livet dette energisenteret representerer.

Selvtest

Svar så ærlig du kan på disse spørsmålene. Når du har svart på alle kan du gå til svarsidene og se hvor eventuelle utfordringer og blokkeringer ligger. I det etterfølgende kan du velge å begynne å jobbe med det energisenteret som er i mest ubalanse, eller du vil kanskje velge å styrke de andre først, så det blir lettere å håndtere utfordringene som du vil møte. Eller du kan arbeide med energisentrene i den rekkefølgene de er beskrevet. I teksten vil vi begynne med det nederste, som heter rotchakra og arbeide oss oppover i energisystemet for å slutte med det øverste, kronechakraet. Men først, vår lille spørreundersøkelse: Svar Ja eller Nei på følgende utsagn. Svarene finner du under.

 1. Jeg bekymrer meg for at mine nærmeste skal dø
 2. Jeg føler meg ofte trett og tom for krefter
 3. Livet er ofte en kamp for å overleve
 4. Kroppen min er full av glede og forventning
 5. Jeg nyter å ha sex
 6. Jeg gleder meg ved tanke på fremtiden
 7. Jeg er uavhengig
 8. Jeg liker å konkurrere
 9. Som oftest får jeg det som jeg vil
 10. Jeg liker bedre å få enn å gi
 11. Kjærlighet er en privatsak
 12. Det er mangel på kjærlighet i verden
 13. Man kan egentlig bare stole på seg selv
 14. Jeg får ofte ikke sagt det jeg egentlig mener
 15. Jeg skulle ønske jeg var litt mer kreativ
 16. Tilfeldigheter kan ødelegge mye
 17. Andres dumhet er til tider plagsomt
 18. Andre projiserer ofte sine følelser over på meg
 19. Jeg føler meg sjelden alene
 20. Jeg har tillit til at alt som skjer er til det beste
 21. Jeg synes livet er en fantastisk gave

  Svar

Har du svart ja på to eller flere av de første tre utsagnene, har du ting å arbeide med i rotchakraet. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonen for rotchakra.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 4-5 og 6 har du arbeid å gjøre med harachakra. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for harachakra.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 7 – 9, er det solar plexus som kan trenge litt omtanke. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for solar plexus.

Har du svar ja på to eller flere av utsagnene 10 – 12, har du et arbeid foran deg med å utvikle din kjærlighetsevne. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for hjertechakra.

Har du svart ja på to eller flere av utsagnene 13 – 15, har du utfordringer når det gjelder likeverd, kreativitet og kommunikasjon. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for halschakra.

Har du svart ja på to eller flere av utsagnene 16 – 19, trenger du å trene på å se verden rundt deg klarere. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for tredje øye.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 19 – 21, har du rett og slett for lite tillit til livets mening og at det finnes en åndelig kraft bak alt. Hvis du ønsker å utvikle din evne til åpenhet overfor livet og den spirituelle essens, gå til seksjonen for kronechakra! NB! Hvis du ikke har svart ærlig på utsagnene har du et problem med unnvikenhet og selv-løgner. De beste chakraene å starte med for å forandre dette er solar plexus og eller tredje øye.

Disse testene ser på ditt energisystem fra flere vinkler…..Du kan godt få vite at du har en tendens til å være både for åpen og for lukket i ett chakra. Det kommer av at du i enkelte situasjoner stenger av, mens du i andre ikke ser rammer og grenser. Hvis du får selvmotsigende svar så tenk gjennom og bli klar over når det ene gjelder og når det andre. Slik kan du finne bedre balanse og timing i forhold til utfoldelse og opplevelse som er forbundet med det gjeldende energisenteret.