Hei og velkommen til dette kurset om chakraer og mennesket som energivesen

Dette kurset tar for seg det menneskelige energisystem. Du vil få innføring i hvor kroppens forskjellige energisentre sitter, hvilke farger du er forbundet med og hvordan du kan skape balanse i ditt eget energisystem. Gjennom å teste deg selv vil du få forbløffende innsikt om hvordan du fungerer og enkle metoder til å rense, balansere og utvikle deg selv. Sykdom og all verdens vansker kommer fra ubalanse i ditt energisystem. I løpet av dette kurset vil du bli bevisst hvordan du kan bruke farger, steiner, meditasjoner og andre øvelser for å skape harmoni, helhet og kreativitet i ditt liv. 

Energilegemet

Chakra kommer fra indisk og betyr hjul. Menneskekroppen er bygd opp av energi, synlig og usynlig. De fleste mennesker ser kun den fysiske kroppen, som er den tetteste formen for energi. Noen ser også det som kalles aura. Auraen er de finere energilagene som eksisterer i og rundt et menneske. Den blir ofte sett som et tilnærmet oval som ligger rundt mennesket, og hvor den fysiske kroppen er det innerste laget. I aurafeltet er det flere lag. Det som ligger nærmest kroppen kalles ofte eterlegemet, eller energilegemet.

Hvis du går ut om kvelden og ser på trærne mot nattehimmelen vil du ofte kunne se et tynt lysende energilag som ligger rundt trærne. Dette er deres eterlegemer, og dette legemets vitalitet og klarhet sier noe om livskraften til den skapningen man ser det rundt. Eterlegemet blir sett som fargeløst og består av ren hvit eller litt gyllen energi. Utenfor dette eterlegemet ligger så et felt med farger, som er litt tykkere.

Mange som snakker om å se aura snakker om dette feltet, som kalles det emosjonelle feltet. Vi kan tenke oss at mennesket er som en regnbue av farger og lys, og dette feltet skal gjerne skinne i klare farger hvis alt er bra med våre følelser og livskvalitet. Utenfor dette feltet ligger det igjen et nytt felt som kalles det causale felt. Denne delen av auraen er knyttet til vår bevissthet og det mentale. Den sees også ofte som et hvitt eller gyllent energifelt, mens noen beskriver den som blåaktig. Vi tenker gjerne at det er kroppen som har en aura. I virkeligheten er kroppen en del av vårt energifelt, men i så fortettet form at alle kan se den, og berøre den.

Det som holder vår livsenergi og disse kroppene sammen er energisenter som roterer rundt i senter av alle energifeltene. I India har man lenge vært klar over disse sentrene og kaller de chakraer – spinnende hjul av energi som holder oss friske, levende og i bevegelse. Skulle et av disse hjulene gå langsommere, eller bli grumsete og uklart i sin energi, betyr det at vår livsenergi og friskhet svekkes.

Vi kan si at når strømmen av energi stagnerer i ditt chakrasystem, stagnerer også strømmen av energi og friskheten i ditt ytre liv. I dette kurset vil du bli kjent med betydning av hvert eneste chakra og finne metoder som hjelper deg til å få livsenergien din til å være klar og i bevegelse. Det finnes et par uttrykk i denne teksten som du kanskje ikke kjenner til. Fra Taoismen kommer ordene Yin og Yang. Det bygger på en forståelse av at alt som finnes er basert på motsetning. Yin er mørke – Yang er lys. Yin er reseptivt, mottagene og åpent – Yang er handlende, utadgående og fokusert.

I beskrivelsen av chakraene kalles de henholdsvis magnetisk og elektrisk. Magnetisk betyr at det har yin-kvalitet. Det vil si at disse chakraene er de vi bruker når vi tiltrekker oss energi og holder den. Elektrisk er forbundet med yang og vil si at det er disse chakraene vi bruker når vi sender vår egen energi ut i verden.

Energi og den fysiske verden

Hvis du synes det er underlig å tenke på at selve den fysiske verden egentlig bare er energi som spinner rundt, så er du kanskje fanget i det inderne kalte Maya. Maya er sløret som ligger over øynene våre og får oss til å tro at den ytre verdens form er bastant og den eneste virkelige. Maya betyr illusjon, og viser til at verden ikke er bare det som øyet og sansene oppfatter, men noe langt mer og større.

Moderne vitenskap har i grunnen kommet frem til det samme. For det første vet vi at alt som finnes er bygd opp av atomer, hvor det er en kjerne av protoner og nøytroner i midten, hvor elektroner som svirrer rundt denne kjernen beveger seg så fort at det gir en illusjon av at dette er solid. Omtrent som hvis du binder en stein i en og svirrer den hurtig rundt. På grunn av at du er for treg, vil hånden din treffe steinen og slå seg hvis du prøver å stikke den inn i sirkelen. Hvis du snurret steinen virkelig fort rundt vil hånden oppleve det som en massiv sirkel av stein som ville stoppe den uansett hvor du prøvde å trenge gjennom.

I tillegg har vitenskapen oppdaget at protoner, atomer og elektroner er bygd opp av mange ørsmå enheter som gjør at ikke en gang disse kan kalles solide og faste. Disse ørsmå elementene opptrer gjerne både som partikkel og som lys, og på en underlig måte går de inn og ut av eksistens. Vi kan kanskje si at de forsvinner og kommer tilbake, og de oppfører seg heller ikke i pakt med vanlige fysiske lover. Det viser seg at de faktisk påvirkes av bevissthet og former seg etter den som observerer dem. Vi kan med andre ord ikke komme unna den konklusjonen at den fysiske verden egentlig består av energi, som først og fremst dannes gjennom bevissthet. Dette betyr at vi kan påvirke den fysiske materien både gjennom vår egen bevissthet om hva den er, og gjennom å tilføre den forskjellige former for energi.

I dette kurset vil vi først og fremst se på hvordan vi gjennom vi på det indre plan kan påvirke vårt eget energisystem gjennom meditasjon og visualisering, og hvordan vi på det ytre plan kan skape flyt og frihet gjennom å bruke farger og krystaller.

Farger – Krystaller og de syv energisentrene

Som oftest regner man med syv hovedsentre (chakra) for et menneskes livsenergi. Hver av disse chakraene eller energisentrene vibrerer på en viss hastighet og frekvens. De er knyttet til bestemte deler av våre behov og vår psyke.

Vi vet at farger er lysenergi som vibrerer på en viss frekvens. Når vårt øye ser en farge, så skyldes det at gjenstanden vi ser reflekterer tilbake akkurat den frekvensen som fargen har for vårt ytre øye, slik at dette er den vibrasjonen, eller ”strålingen” som treffer vårt øye og resten av vårt sanseapparat. Selv om det kun er øyet som ser fargen, så vil også vår kropp og resten av vårt energifelt bli påvirket av akkurat denne frekvensen. Farger er med andre ord ikke bare noe vi ser i den ytre verden, men frekvenser og vibrasjoner av lys som påvirker hele vårt energifelt.

En krystall påvirker oss på flere måter enn ren farge. Selvfølgelig fungerer krystallens farge på samme måte som fargen fra enhver annen gjenstand. I tillegg så vibrerer selve atomene (og de enda mindre partiklene) i en krystall på bestemte frekvenser.

Vi vet for eksempel at radioer i gamle dager ble kalt krystallapparater. Det var fordi krystallen fanget opp, forsterket og videresendte den frekvensen som ordene ble sendt ut på. Krystallene kan med andre ord ta usynlige og uhørlige vibrasjoner og forandre de til lyder og vibrasjoner som kan oppfanges av alle menneskers sansesystem.

Hver eneste type av krystaller er bygd opp forskjellig, noe som forteller at de vibrerer på forskjellige frekvenser og hastigheter. Vi kan derfor forstå at en rød granat og en rød rubin, som ser helt like ut, kan sende ut rødfargen på forskjellig måte og påvirke oss forskjellig. Selv om begge selvfølgelig opererer gjennom den delen av spekteret som er forbundet med hva fargen rød står for.

I utgangspunktet snakker vi om ren energi og vibrasjoner. Og menneskekroppen er som kjent bygd opp av energi og vibrasjoner. Men mennesket er ikke bare energi, det er også bevissthet og har det vi kaller følelser og tanker. Sett fra dette perspektivet er ikke følelser og tanker annet enn bevissthetens opplevelse av forskjellige frekvenser, samt bevissthetens evne til å bruke disse frekvensene til å utfolde og bevisstgjøre seg selv. Farger og krystaller vil med andre ord påvirke våre følelser, våre tanker og hele vårt energifelt. Farger virker gjennom øye og gjennom hele sanseapparatet. Krystallens energi i seg selv virker sterkest gjennom sanseapparatet. Det vil si at krystaller virker sterkest når de er inne i vårt energifelt. Vi kan si at to skapninger som er sammen påvirkes av hverandres energifelt. Er du lenge nok sammen med et menneske, et tre eller en hund, så vil man påvirkes og formes av dette samværet, på et rent energiplan. Det heter som kjent, som herre så hund. En krystall vi bærer på oss vil derfor påvirke oss og over tid gjøre det slik at vårt eget energifelt prøver å harmonisere seg med krystallens. Vi blir med andre ord påvirket og ”likere” den krystallen vi til enhver tid måtte ha i energifeltet.

I det påfølgende vil vi derfor se nøye på fargen forbundet med ett hvert av chakraene og komme med forslag til krystaller som kan hjelpe til med å forsterke og balansere det enkelte energisenter.

I tillegg vil det komme forslag til meditasjoner for å kontakte, rense og øke energien i hvert av disse sentrene. Men først kommer en selvtest – hvor du gjennom å svare på følgende spørsmålene vil kunne få en pekepinn om hvilke energisentre du eventuelt har ubalanser i og problemer med.

Energitest

Ta chakratesten - svar på spørsmålene

Problemer med et energisenter kan i hovedsak vise seg på tre måter:

Senteret er overaktivt og dominerer resten av energisystemet. Dette fører til en endimensjonal bevissthet, som at man for eksempel er så opptatt av sex og mat at man ikke klarer å skape balanse mellom dette og resten av ens behov. Senteret er tappet for energi og man orker ikke å forholde seg til de sidene av tilværelsen (frekvensspekteret) dette energisystemet representerer. Senteret har bra energibalanse, men er forurenset og grumsete i energien. Det kan føre til sykelige tilstander og ubehag (indre/ytre smerte) i forhold til de områdene av livet dette energisenteret representerer.

Selvtest

Svar så ærlig du kan på disse spørsmålene. Når du har svart på alle kan du gå til svarsidene og se hvor eventuelle utfordringer og blokkeringer ligger. I det etterfølgende kan du velge å begynne å jobbe med det energisenteret som er i mest ubalanse, eller du vil kanskje velge å styrke de andre først, så det blir lettere å håndtere utfordringene som du vil møte. Eller du kan arbeide med energisentrene i den rekkefølgene de er beskrevet. I teksten vil vi begynne med det nederste, som heter rotchakra og arbeide oss oppover i energisystemet for å slutte med det øverste, kronechakraet. Men først, vår lille spørreundersøkelse: Svar Ja eller Nei på følgende utsagn. Svarene finner du under.

 1. Jeg bekymrer meg for at mine nærmeste skal dø
 2. Jeg føler meg ofte trett og tom for krefter
 3. Livet er ofte en kamp for å overleve
 4. Kroppen min er full av glede og forventning
 5. Jeg nyter å ha sex
 6. Jeg gleder meg ved tanke på fremtiden
 7. Jeg er uavhengig
 8. Jeg liker å konkurrere
 9. Som oftest får jeg det som jeg vil
 10. Jeg liker bedre å få enn å gi
 11. Kjærlighet er en privatsak
 12. Det er mangel på kjærlighet i verden
 13. Man kan egentlig bare stole på seg selv
 14. Jeg får ofte ikke sagt det jeg egentlig mener
 15. Jeg skulle ønske jeg var litt mer kreativ
 16. Tilfeldigheter kan ødelegge mye
 17. Andres dumhet er til tider plagsomt
 18. Andre projiserer ofte sine følelser over på meg
 19. Jeg føler meg sjelden alene
 20. Jeg har tillit til at alt som skjer er til det beste
 21. Jeg synes livet er en fantastisk gave

 

Les resultatene her

Svar

Har du svart ja på to eller flere av de første tre utsagnene, har du ting å arbeide med i rotchakraet. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonen for rotchakra.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 4-5 og 6 har du arbeid å gjøre med harachakra. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for harachakra.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 7 – 9, er det solar plexus som kan trenge litt omtanke. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for solar plexus.

Har du svar ja på to eller flere av utsagnene 10 – 12, har du et arbeid foran deg med å utvikle din kjærlighetsevne. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for hjertechakra.

Har du svart ja på to eller flere av utsagnene 13 – 15, har du utfordringer når det gjelder likeverd, kreativitet og kommunikasjon. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for halschakra.

Har du svart ja på to eller flere av utsagnene 16 – 19, trenger du å trene på å se verden rundt deg klarere. For å lære mer om hva du kan gjøre med dette, gå til seksjonene for tredje øye.

Har du svart nei på to eller flere av utsagnene 19 – 21, har du rett og slett for lite tillit til livets mening og at det finnes en åndelig kraft bak alt. Hvis du ønsker å utvikle din evne til åpenhet overfor livet og den spirituelle essens, gå til seksjonen for kronechakra! NB! Hvis du ikke har svart ærlig på utsagnene har du et problem med unnvikenhet og selv-løgner. De beste chakraene å starte med for å forandre dette er solar plexus og eller tredje øye.

Disse testene ser på ditt energisystem fra flere vinkler…..Du kan godt få vite at du har en tendens til å være både for åpen og for lukket i ett chakra. Det kommer av at du i enkelte situasjoner stenger av, mens du i andre ikke ser rammer og grenser. Hvis du får selvmotsigende svar så tenk gjennom og bli klar over når det ene gjelder og når det andre. Slik kan du finne bedre balanse og timing i forhold til utfoldelse og opplevelse som er forbundet med det gjeldende energisenteret.

ROTCHAKRA

Før du begynner å lese om et chakra og svare på spørsmålene ber jeg deg bruke noen minutter til å se på bildet som du kan hente opp, for å tune deg inn på energien og stemningen i dette energisenteret.

Farge: Rød

Sted: Nederst på ryggsøylen

Steiner: Røde krystaller/steiner tilfører energi. Sorte stener er og forbundet med rotchakraet.

Kvalitet: Yang – elektrisk

Energien i rotchakra kan sammeniknes med røttene på et tre, eller selve fundamentet for et hus. På sitt beste gir en balansert energi her oss en dyp følelse av trygghet og selvtillit.

Når dette senteret er i ubalanse kan vi oppleve at vi er hjemløse i verden eller blåser av sted som løv i en høststorm. Vi kan oppleve verden som et utrygt sted og ha angst for å være hjelpeløse og mangle ressursene vi trenger for å overleve og utfolde oss i verden. En med god kontakt her vil oppleve den fysiske verden som et godt sted å være og ha tillit til sin egen evne til å stå støtt og på egne ben når det er nødvendig. Ubalanse her kan føre til overdrevne behov for kontroll over alle de ytre omstendigheter. Angst for sult, død og fattigdom kommer fra ubalanse i dette området. Følelser av indre trygghet, selvsikkerhet og autoritet må være fundamentert i denne energien.

For å si det enkelt så gir et godt rotchakra oss god kontakt med underlaget slik at vi kan holde fokus, balanse og klarhet selv når livet fyker av sted i høy fart med uventede og brå kast.

Livssyklus

Rotchakra er basen for vår livsutfoldelse. Det er interessant å vite at små barn er helt ”myke” i de auriske felt. De trenger med andre ord beskyttelse mot for sterke påvirkninger fra andre helt frem til de blir syv år. De er avhengig av støtte og beskyttelse av og i voksnes energifelt i denne perioden, for å ikke utvikle problemer med følelsen av trygghet og evne til å mestre verden og livet. Vi kan med andre ord si at energetisk er en av våre hovedoppgaver å bygge opp et solid nok fundament i rotchakraet i livets første syv år. Eventuelle blokkeringer og vansker som har hindret dette vil føre til en opplevelse av å ha for lite energi.

Ved syvårsalderen blir en ny energi i dette chakraet aktivert. Hvis grunnarbeidet er bra vil vi fra denne alderen av kunne mestre å møte andre menneskers energifelt uten å måtte ha tilførsel av energi og beskyttelse av våre foreldres energifelt. Selve strukturen i energifeltet og kroppen har nå fått en så fast form, at den skal tåle presset fra den ytre verden uten å bli skadet av det. Man blir enten overmannet av tilværelsen, eller opplever at man må overmanne og overkjøre andre for å overleve. Selve instinktet forbundet med å ha energi og kraft til å mestre å være i denne fysiske verden ligger i dette energisenteret. Mennesker som mangler jording, føler at de ikke hører hjemme i verden, og som har liten livsvilje vil ofte ha møtt for store utfordringer i de første syv årene.

Hvordan styrke og balanse Rotchakra

Fysiske åndelige disipliner som vanlig Yoga, Qui Gong og Tai Chi er former som egner seg til å balansere og styrke rotchakra.

Å gå i røde klær, ha på seg rødt undertøy og nyte samvær med røde steiner er også hjelpsomt. I det hele tatt er fysisk aktivitet en god ide. Det å være i nærheten av levende flammer er også en måte å kontakte og balansere seg med rotchakraenergi på. Du bør unngå å fryse og være kald, da dette vil svekke livskraften din.

HARACHAKRA

Farge : oransje/gyllenrød

Sted: ca 10 cm nedenfor navlen 

Steiner: Tigerøye og Karneol

Kvalitet: Yin – magnetisk

Dette energisenteret er forbundet med seksualitet, alle former for appetitt og tiltrekning. Kanskje ikke så underlig at det ligger i nærheten av maven og tarmene. Det er forbundet med sult og lengsel. Siden dette energisenteret har med magnetisk tiltrekning å gjøre, er det også knyttet til frastøtning. Men vær oppmerksom. Hvis vi har en sterk energi rettet mot det vi ikke liker, vil vi stadig møte det og bli frastøtt av det. Det kan være mennesker av det annet kjønn (eller samme) som vi prøver å unngå, men alltid støter på. Mye av vår glede over livet er forbundet med dette chakraet. Det er knyttet til vår seksualenergi og følelse av velbehag og velvære. Noen har kalt det gledeschakraet, nettopp fordi vi gledes av å få det vi ønsker oss. Følelser som overflod, velvære og fornøydhet med det vi får er sterkt knyttet til dette energisenteret.

Livssyklus Fra vi er syv år begynner vi å arbeide med å mestre energien i dette senteret. Vi trenger nå å lære om vårt eget begjær og våre behov. Arbeidet med å mestre og balansere følelser begynner på en ny måte. Vi lærer å utsette behov uten å bli frustrert, samt å sørge for å dekke våre egne behov. Vi utfolder oss mer uavhengig i verden og begynner arbeidet med å oppdage andre mennesker og ta hensyn til deres behov på nye måter. I denne perioden er det viktig å bli kjent med lyster og behov, samt å lære når det lar seg gjøre å tilfredsstille dem og når det helst bør unngås eller unnlates. På et dypere plan begynner vi å lære om at den energien vi sender ut, avgjør kvaliteten på det vi trekker til oss. Er vi sure og grinete, vil folk vi møter være sure og grinete, er vi glade og fulle av liv, vil vi tiltrekke oss andre med samme kvalitet.

Når vi er ca 14 år (eller noen år før) aktiveres dette chakraet for en ny fase. Dette kalles puberteten og er oppvåkningen av vår voksne seksualitet. Hvis vi har hatt for store påkjenninger i fasen syv til fjorten år, så vil vi ha vansker med å mestre den sterke strømmen av seksualenergi som begynner å strømme gjennom dette energisenteret. Vi vil da enten gå helt av skaftet, fordi vi ikke klarer å styre oss, eller blokkere selve strømmen av energi og fornekte vår gryende seksualitet.

Rundt 65 års alderen aktiveres det igjen. Det viser til en ny type frihet vi kan romme, eller til en oppblomstring av ulevd liv fra puberteten.

Hvordan styrke og balanse harachakra

Fargen du kan bruke for å styrke dette chakraet er oransje.

Å arbeide med sin seksualitet er også fint.

Alle former for disipliner som Tao og Tantra, hvor du lærer å nyte og verdsette din seksualitet og din kropp, samtidig som du ikke blir slave av den er flott.

En stein som hjelper deg til å trives bedre i den fysiske verden og dermed i kroppen din er Karneol. Når det gjelder å forsterke sin evne til å tiltrekke deg det du begjærer og ønsker er Tigerøye bra. Opaler, spesielt ildopaler vil også fremme denne evnen, men vær forsiktig med opaler, siden de forsterker din emosjonelle og magnetiske energi, også om det er snakk om negative følelser. Du risikerer å tiltrekke deg mer av det du allerede har problemer med.

SOLAR PLEXUS CHAKRA

Farge: Gul

Sted: Solar plexus, der hvor ribbena møtes

Steiner: Gul fluoritt, Citrin

Kvalitet: Yang – elektrisk Dette chakraet er forbundet med jeg, vilje og makt til å handle ut i verden. På et dypere plan kan vi se at energien er forbundet med din opplevelse av å være en unik person, og din kraft til å omsette din vilje til handling og evnen til å oppnå resultat. Det er forbundet med en følelse av selvstendighet, og evnen til å stole på seg selv og sin egen kraft. Selv om senteret er knyttet til vilje og handling, så er det og knyttet til din bevissthet og dine tanker. Dette skyldes at din evne til å handle og bruke din vilje, i stor grad er forbundet med dine tankemønster. Vilje og handling har en tendens til å følge bevissthet, slik at du gjør det du tenker på, og i videre forstand handler slik du tror er mulig. Det er forbundet med effektivitet, hvordan du utfolder og takler aggresjon og har med din evne til å ta plass i verden og føle deg sterk, uavhengig og i stand til å mestre livet på egen hånd.

Livssyklus På mange måter arbeider vi spesielt med å forberede dette energisenteret fra vi er rundt fjorten til rundt 21.

I en alder av 21 så aktiveres dette energisenteret på en ny måte, og vi må lære å ta ansvar for oss selv og innse at vi på ett plan bare kan stole på oss selv. Energetisk er denne forandringen tidspunktet for den virkelige løsrivelsen fra familien, beskyttelsen og avhengigheten av den familien vi er født inn i.

Arbeidet vi gjør mellom 14 og 21 består ofte i å utforske våre egne behov, vilje og karakter i møtet med andre mennesker, spesielt gjennom å møte utfordringer og se hvordan vi kan skape motsetninger og enhet. Dette spilles mye ut i forholdet mellom de to kjønn (uansett legning, så vil det være to poler som tiltrekkes/frastøtes av hverandre erotisk). Vekkingen av harasenteret som skjer rundt fjorten medfører for eksempel at rivalisering mellom to maskuline poler (menn/gutter) ikke lengre bare er lek, men har tendenser av alvor og derfor ofte kan bli mer voldelig. For jenter viser arbeidet med å utvikle solar plexus senteret seg mer som en indre rivalisering og kamp. Ofte gjøres dette gjennom manipulasjon, som er en skjult måte å hevde seg selv og utmanøvrere andre på. Dette energisenteret er forbundet med utvikling, opprettholdelse og utfoldelse av jeget og jegets intensjoner og vilje.

Hvordan styrke og balansere solar plexus

Fargen du kan meditere på, eller kle deg i for å styrke og rense dette chakraet er gult. Har du for mye energi i dette senteret, så skal du være varsom med å bruke alt for mye av det gule, mens bruken av gyllent gullskimrende lys i meditasjoner og visualiseringer er meget bra, fordi det hjelper deg til å forbinde dette energisenteret med en høyere vilje en din egovilje.

Kampsporter som også har et filosofisk innhold, som karate, Te Kwon Do og Jiu Jitsu er bra for både å utvikle og mestre energien i dette senteret. En stein som citrin hjelper deg til å fremme energien i dette senteret, samtidig som den åpner for at du vil bruke energien til å dele med andre. Du blir med andre ord mer raus og glad i deg selv av samvær med en citrin.

Svovel er ett annet mineral du kan bruke, men vær varsom. Svovel bringer gjerne opp aggresjoner og sinne, fordi den henter opp det ubevisste og hjelper deg dermed til å renske ut blokkeringer i ditt energisystem. Gul fluoritt er god når du ønsker å se klart hvilke konsekvenser din bruk av energi dette senteret har. Den hjelper deg både til å se klarere hva du egentlig vil, og til å se hvordan du kan rette din vilje mot noe på en konstruktiv måte.

HJERTESENTERET

Farge: Grønn og rosa

Sted: Hjertehøyde, men midt i kroppen

Steiner: Rosenkvarts, Malakitt, Aventurin

Kvalitet: Yin – magnetisk

Hjertechakra befinner seg på høyde med hjertet ditt, men sentrert i midten av brystkassen. Mens de tre nederste chakraene er knyttet til vår natur, instinkter og jegets behov for å bli sett og tatt i mot, så er de over knyttet til å åpne seg for en større forståelse av kjærlighet og fellesskap. I enkelte åndelige kretser mediterer man utelukket på de øvre chakraene, fordi man ikke vil vekke den ”primitive” energien i de lavere. Det fører sjelden noe godt med seg, fordi man da fortrenger sin egen natur, behov og vesen. Ofte resulterer dette i mange blokkeringer og iblant får det katastrofale følger, som for eksempel hvor man i enkelte sekter fornektet så mye av sin sanne natur at man bokstavelig talt har kastrert seg, eller i enda være tilfeller begått kollektivt selvmord. Den galskap som utfoldes i enkelte åndelige miljøer skyldes at man har en åpning mot og lengsel etter det åndelige (de øvre chakraene) men totalt fornekter det jordiske og kroppen (de nedre). Hjertechakraet har med kjærlighet å gjøre, med evnen til å elske og romme andre. Det gir en opplevelse av tilhørighet når det er åpent, og en manglende evne til å elske eller ta i mot kjærlighet når det er lukket. I sin dypeste form gir det en opplevelse av enhet med det man elsker. Hvis man ikke føler seg verdt å elske, eller føler at andre ikke setter nok pris på ens kjærlighet, så har man problemer her. Det er derfor viktig å kunne romme og elske seg selv, hvis man skal kunne romme og elske andre. Romslighet gjelder også på hjemmebane. Som det står i en kjent gammel bok: Elsk din neste som deg selv.

Livssyklus

Arbeidet med å utvide evnen til å kunne romme og elske andre mennesker på et uselvisk plan finner sted i tidsrommet fra man er rundt 21 år til man nærmer seg 30 år. Dette er naturlig fordi man først må bli seg selv (0 år til 14 år) og deretter få erfaring i å møte og utveksle energi på et dypere plan med andre, før man er klar til å romme de bevisst. Dette betyr ikke at barn ikke elsker, men de gjør det bare som en naturlig konsekvens av at menneskene de møter er der, gir dem kjærlighet og dekker deres behov.

For de fleste er de i perioden etter at vi har vekket hjertechakra at vi begynner å forstå hva uselvisk kjærlighet virkelig er. Evnen til å bevisst sette oss selv til side for å glede andre. Uten å ha en følelse av å ofre eller miste noe.

Rundt 28 år er det så tid for at en ny energi kommer gjennom hjertechakra. Det kan føles som en lengsel etter å gi og bety noe for noe som er større og viktigere enn en selv. For en god del mennesker forblir det meste av bevisstheten og den indre energi på nivået under (solar plexus). Det vil si at de som voksne fortsetter å oppleve at verden er til for dem, og at den er der så de kan få utfolde sitt ego. I en naturlig syklus er fører denne vekkingen av hjertesenteret til at man får større ønske om å sette barn til verden. Ikke som uhell, eller fordi man gjør det automatisk, eller for å videreføre slekten, men rett og slett fordi man har behov for å elske uselvisk. Andre måter dette chakraet kan få utfolde seg på er som sagt gjennom å ha en misjon med sitt arbeid, og selvfølgelig gjennom ganske alminnelig nestekjærlighet og godhet mot andre mennesker og alt annet liv i verden.

Hvordan styrke og balansere hjertesenteret

Hvis du ønsker å fremme den mer barnlige, uskyldige og uerotiske kjærligheten, så kan du gå med en rosenkvarts i lomma, eller enda bedre; legg deg ned på ett behagelig sted, legg rosenkvartsen på brystet og hør på vakker musikk i ca 10 minutter. Gjenta dette så ofte du kan, minimum hver dag i en uke. Hvis du opplever at det er mye smerte, avvisning og grumsete følelser i ditt hjerte, så kan du gjøre det samme med en malakitt. Hvis du føler at du er litt redd for å vise og utfolde din kjærlighet, så bruker du en aventurin på samme måten. Det vil gjøre deg litt modigere når det gjelder å stole på at du kan vise din kjærlighet, samt at det blir lettere å vise andre at du liker deg selv. Ellers er det å gå ut i skogen og klemme trær en fin øvelse, og det er også gunstig å berøre og klemme andre mennesker. Du kan også rett og slett sitte og se for deg at hjertet ditt fylles med et klart grønt lys. Det å være i naturen og stelle med planter og dyr (og mennesker) er og en god metode for å utvikle hjertechakra. Tren deg på å gi noe fra hjertet hver dag, uten å forvente noen som helst form for anerkjennelse eller belønning for din godhet.

HALSCHAKRAET

Farge: Lys til dyp blå

Sted: Midt i halsen

Steiner: Blondeagat , Aquamarin – lapis lasuli

Kvalitet: Yang – elektrisk

Halschakraet er knyttet til kreativitet og kommunikasjon. I sin essens er kreativitet en metode å kommunisere og uttrykke seg selv på, slik at du kan få en respons, eller i det minste få dekket ditt behov. Å snakke er det samme. Noen snakker for å få uttrykt seg, andre for å få en respons, mens enkelte sjeldne sjeler er like opptatt av å lytte og få inspirasjon og tilbakemelding som av å snakke.

Halsen er også det som forbinder hodet med kroppen. Ekte kreativitet og kommunikasjon oppstår når vi ikke bare kommer med gryntelyder fra kroppen, eller kun uttrykker våre teoretiske ideer. Dette er senteret som forbinder følelser og bevissthet, kropp og hode, eller som det også sies teori med praksis. Fundamentet for å kunne ”walk our talk” er at budskapet fra tankene faktisk når føttene. Gjennom halschakraet og vår kreativitet kan vi skape motsetning eller enhet. Vi kan være uenig eller enig, uttrykke oss for eller i mot noe. Eller vi kan søke å forene motsetninger i en høyere syntese.

I halschakraet forenes på en måte det maskuline og feminine i oss. Munnen som frembringer lyd av luften som strømmer gjennom halsen er i sin essens uttrykk for vår tvekjønnethet. Tungen er den maskuline penis og leppene de feminine kjønnsleppene. I dette chakraet blir vår sanne natur og essens skapt og omskapt. Dette energisenteret dreier seg med andre ord om å bli bevisst hvem vi er og hvem vi er i forhold til andre, og dette skjer gjennom utveksling av bevissthet, tanker eller kreative handlinger med omverdenen.

Livssyklus

Selvfølgelig er halschakra i funksjon hele livet. Vi snakker og snakker, men vår evne til å på et virkelig dypt plan å uttrykke oss kommer først når vi har bygget et fundament og erfart oss selv i utfoldelse i det meste av vårt spekter. Vi kan si at de første tretti årene av livet egentlig går med til å oppdage og bygge det vi er. Det er derfor den egentlige prosess med å kunne formidle og uttrykke vår essens virkelig tar av fra like før vi er tretti. deretter arbeider vi med å mestre og utbygge vår egen evne til å formidle og skape oss selv i verden i en syv års tid. Har vi fått barn må vi plutselig være et godt eksempel og ta oss selv på alvor på en annen måte. Vi skal ikke bare bygge oss selv, men være en modell og si de riktige tingene til våre barn. Dette å finne ut av hvem vi er i den nye voksenrollen tar for de fleste mennesker tid. Vi kan si at halschakraet aktiveres på en ny måte rundt 36 års alder. Da har vi for første gang erfart nok om oss selv og verden til å kunne formidle det vi har erfart på en klar måte. Det vi sier kan plutselig få erfaringens tyngde og ikke bare være opprør mot det eksisterende eller teoretiske muligheter. Hvis alt har utviklet seg riktig gir dette en ny frihet. Vi trenger ikke lengre å formidle bare for å finne ut hvem vi og andre er, men kan formidle ut i fra hvem vi virkelig er. Dette gir også vår kreativitet en ny følelse av fundament. Hvis vi virkelig har gjort jobben er det fra dette tidspunkt at våre erfaringer virkelig kan gis videre til andre på en gjennomtenkt måte.

Mange mennesker kommer bevissthetsmessig aldri helt til halschakra. De utvikler ikke eget språk og innsikt basert på egne erfaringer, men gjentar bare det instinktive mønster de lærte i sin egen barndom. Andre igjen tør ikke å egentlig si hva de tenker og mener og føler, fordi de ikke har nok kraft, glede, vilje og kjærlighet til å ture å vise seg selv, eller de har ikke nok respekt til å tro at andre tåler å høre hva de virkelig tenker.

I halschakraet bygger vi bro mellom motsetninger og skaper fritt vår egen virkelighet, når det er åpent og velfungerende. Hvis det ikke fungerer skaper vi enten hele tiden motsetninger og strid, enten fordi vi kjemper mot andres virkelighet eller fordi vi ikke stoler på vår egen. Eller vi tilpasser oss den instinktive normen uten egentlig å ta våre egne standpunkt og valg. Dette energisenteret er direkte forbundet med rotchakraet. Hvis vi er svake i rotchakra vil vi måtte arbeide med dette istedenfor halsen. Hvis vi ikke kan stole på vårt eget fundament (rotchakra), kan vi heller ikke vise verden hvem vi er. I denne perioden kan vi enten tilpasse oss instinktivt, kjempe for idealer og teorier som ikke er gjennomførbare, eller faktisk ta egne standpunkt og valg ut i fra den verden vi lever i, som gjør det mulig å være unik og kreativ og samtidig tilpasse seg en kultur og ett fellesskap. Vil du vite litt om hvordan det står til med halschakraet ditt så test deg ut på disse spørsmålene.

Hvordan styrke og balansere halschakra 

Blått i alle avskygninger hjelper til med å styrke dette energisenteret. Hvis du ofte føler deg overfalt av andres meninger og ordflom, kan du se for deg at du beskytter deg selv med en blå energikappe. Du anbefales og å legge deg ned 10 min. daglig med en av de følgende steinene på halsen. Blondeagat hvis du ønsker å mildne og forfine din kommunikasjon. Lapis Lazuli hvis du føler at ordene dine mangler tyngde og du sjelden blir hørt og tatt på alvor. Aquamarin hvis du ønsker letthet, humor og evne til å prate uanstrengt i samtaler med flere mennesker.

TREDJE ØYE

Farge: Dyp blå til blåfiolett

Sted: Midt i pannen, rett i overkant av øyenbrynene Steiner: Ametyst, Azuritt og Sugulitt

Kvalitet: Yin magnetisk

Det tredje øye er knyttet til å se bak det ytre sløret. Dette kan skje på to måter. Den man vanligvis tenker på er evnen til å se selve aurafeltet, eller å på andre måter ha utviklet sanser som for de fleste er ukjente.

Vi kan også knytte det til det som kalles den sjette sans. En full åpning av tredje øye vil gjerne gi slike kvaliteter og evner. Men for de fleste er det tredje øye aktivt på andre måter. Vi kan si at ett menneske som ser gjennom andres røyktepper og hva som egentlig ligger bak det andre sier og sender ut, har et klart tredje øye. Odet klarsyn betyr jo ganske enkelt å se ting klart. Det tredje øye er spesielt forbundet med harachakraet. Det forteller oss at det som først og fremst hindrer oss i å se oss selv og andre klart, er vår egen lengsel, angst og begjær. I psykologien kalles dette projeksjoner og betyr at du istedenfor å se verden og andre mennesker klart, ser refleksjonen av din egen forestilling i dem. Du tror noen er snille, fordi du så gjerne vil tro det, men i virkeligheten er de kanskje selvopptatte og ondskapsfulle. Gjennom det tredje øye får vi tilgang på sannhet. Både evnen til å se den ytre verden slik den virkelig er, og evnen til å forbinde oss med en dypere indre og åndelig sannhet er knyttet til tredje øye. Dette energisenteret åpner oss for en direkte kontakt med en større virkelighet, som gir oss et helt nytt perspektiv på livet. Øynene kalles jo sjelens speil, og det tredje øyet er det vi bruker når vi oppfanger den indre og den ytre verden slik den fremstår for sjelen.

Livssyklus

Hvis vi ikke er født med spesielle begavelser på dette området vil vi begynne å arbeide med å bruke det tredje øyet rundt 36 års alderen. Vi har då fått nok erfaring gjennom livet og sett så mange konsekvenser av egne og andres tanker og handlinger, at vi kan begynne å forstå den virkelige og dypere sannhet som ligger bak.

Arbeidet med å utvikle det tredje øyes evne til klarhet vil være i fokus frem til vi er ca 44 år. Da vil energien i tredje øye vekkes på en ny måte, hvis du er klar. Tenk på energi som en strøm, hvis du ikke har åpne kanaler, så vil strømmen bli mindre og mindre og energien som rekker det tredje øye være liten. Det energisenteret som først og fremst hindrer tilgang på det tredje øye er som nevnt harasenteret.

Det som da skjer rundt 44 års alder, er at man kommer i den såkalte midtlivskrisen. Istedenfor å se ting klart, blir man ” fanget” av det ulevde begjær og fantasiene forbundet med harasenteret. Kort sagt så lever man ut sin andre pubertet, istedenfor å se på livet med den klarhet og distanse som er forbundet med tredje øye. Hvis all energi flyter fritt, så er dette tiden hvor man på en ny måte klarer å kombinere den personlige glede og tilfredsstillelse med ro sjelelig klarhet og vidsyn. Da er vi klare for å ta den uhøytidelige selvtesten for å se på forholdet til tredje øye.

Hvordan utvikle og styrke det tredje øye

Fargen du bruker for å utvikle og styrke dette senteret er de dype blåfarger for å mestre denne energien og få brukt den ut i verden. Lilla/fiolett vil hjelpe deg til å åpne dette energisenteret for en større virkelighet og mer visjonær opplevelse av deg selv og verden. Er du for åpen (mange ja på toerutsagnene) anbefales bruk av mørk blå og varsomhet med fiolett eller lilla. Er du for lukket og ønsker tilgang til en sterkere intuisjon, er fiolett eller lilla bra. Steiner du kan bruke for å jorde energien i dette senteret er Azuritt og Sodalitt. Legg deg gjerne ned i ti minutter, legg en stein på det tredje øye og hør på vakker musikk mens steinens energi ”arbeider”. Hvis du vil åpne dette energifeltet bruker du en ametyst på samme måten.

KRONECHAKRA

Farge: Hvit og gull

Sted: På toppen av hodeskallen

Krystaller: Gullkalsitt, klar kvarts

Kvalitet: Yin – magnetisk

Kronechakra befinner seg akkurat der fontanellen (det stedet midt på hodeskallen hvor småbarn er helt myke) har lukket seg. Dette energisenteret er åpent, også fysisk, i små barns første leveår. De er dermed fortsatt i direkte kontakt med den sjelelige og spirituelle virkelighet. Etter hvert som fokuset på den fysiske tid/rom dimensjonen forsterkes og fikseres, så lukker fontanellen seg. Dette skjer rent fysisk med at det utvikles ben og brusk som stenger den. Å ha et åpent kronechakra betyr at man er absolutt bevisst sitt eget åndelige opphav og tilhørighet. Man tror ikke på noe åndelig, man vet. Selvfølgelig er vi alltid i direkte kontakt med den åndelige dimensjon, blant annet når vi sover. Men forskjellen på et åpent og lukket chakra kan gjerne beskrives som forskjellen på om denne energien er ubevisst eller bevisst. De fleste av dagens mennesker har et noenlunde bevisst forhold til de tre nedre chakraene (rot/hara/solar plexus). Generelt arbeider mange på å bli bevisst om energien i hjertechakra (kjærlighetsenergi på det vertikale plan) og mestre å leve i harmoni og kjærlighet med hverandre og verden. Den bevisste bruk av halschakra er også mer eller mindre under utvikling av mange. Mens tredje øye og kronechakra vil være ubevisst og derfor utilgjengelig for bevisstheten for svært mange mennesker. Disse vil kun åpnes når man løfter blikket fra det jordiske og fysiske og først og fremst stabiliserer sin energi, bevissthet og identitet i det åndelige. Kronechakra er forbundet med tillit til den åndelige dimensjon og overgivelse til en vilje som er større enn den personlige. Før i tiden hadde man prester, sjamaner og delvis kunstnere til å ta seg av kontakten med det åndelige gjennom de to øverste energisentrene. I dag blir det stadig større mulighet for å utvikle evnen til å stole (tredje øye) på sin egen direkte linje til det guddommelige (krone) og sette ord på og formidle dette til andre (hals).

Livssyklus

Det sies at hvis man har klarert bort alt som står i veien, så vil man bli ”opplyst” når man er rundt 49/50 år. Dette faller sammen med at en ny energi ankommer kronechakraet. Spørsmålet her er ikke hvor mye man er i stand til å gjøre, men hvor mye man er i stand til å overgi seg til noe større.

For en åndelig person vil årene mellom 42 og 49 bestå i å arbeide med å skape grunnlag for denne overgivelsen. Det gjør man gjennom å slippe ytre kontroll og gjennom å utvikle evne til hengivelse og takknemlighet overfor livet. Hvis man ikke er åndelig vil energien i det samme tidsrommet hovedsakelig fokuseres gjennom solar plexus. Man er med andre ord mest opptatt av å hevde og utfolde sin vilje i den verdslige verden. Vi kan si at der solar plexus er den individuelle vilje, så er kronechakra å overgi seg til hva universet vil gjennom en. Som det heter «to will thy will», å ville guds vilje. Når det gjelder åndelig søken gjennom andre skal man være klar over enkelte farer.

Noen mennesker er bevisst de øvre chakraene, men har som sagt fortrengt sine egne individuelle behov. De er med andre ord ubevisste om energien i de lavere. Dette fører til at noen mennesker tror de utfolder den guddommelige vilje (kronesenteret), mens det de i virkeligheten gjør er å utfolde sitt eget ubevisste behov for makt og kontroll (solar plexus) kamuflert som guds vilje. Religiøs fanatisme, terrorisme og manipulerende og kontrollerende sekter er et utslag av denne manglende jeg-bevissthet. Ofte har disse menneskene aldri helt manifestert sin energi i det jordiske. Det har gjerne vært traumer i tidlig barndom, som gjør at de har valgt å forbli i den åndelige dimensjon, og opplever denne jordiske mer som en illusjon. Det gir enten en stor tristhet og lengsel etter å komme hjem som kan lede til åndelig utvikling, eller et stort behov for å bestemme over andre og tvinge andre til å leve på sine premisser. Det personlige traumet, tristheten og følelsen av å ikke høre til må bearbeides, bevisstgjøres og møtes med dyp kjærlighet og aksept, før man kan begynne på det eventuelle arbeidet som den gode hyrde. Ellers blir man enten et hjelpeløst offer, eller en ulv i fåreklær hvor det hele ender i en eller annen form for stormannsgalskap og forferdelse. De gale sauene speiler sin egen galskap i den sinnssyke hyrden og sammen løper de i fullt firsprang ut over stupet.

Hvordan styrke og balansere kronechakraet

Å bære på seg en gullkalsitt, eller legge den rett overfor hodet når du har en fantasireise, hjelper deg å «tune» inn på de mer forfinede og lette åndelige energier. Å bruke en klar kvartskrystall er godt for å få energien til å strømme gjennom hele kroppen. Kvarts er det mest alminnelige mineralet på jorden. Å bruke kvarts åpner deg for å se hvor alminnelig det kan være å gjennomstrømmes av åndelighet. Det åpner ikke nødvendigvis for unike og spesielle kvaliteter, men for å oppleve at den samme energi som er i alt som eksisterer også er i deg. Hvis du føler at du er klar for å håndtere enn sterkere strøm av energi og intensivere arbeidet med å sortere ut lys fra mørke er det å bære diamanter en idé. Men husk, diamanter tiltrekker seg og forsterker energi, uansett kvalitet. Det blir mer av det du tiltrekker uansett om det oppleves som vanskelig eller negativt. Har du problemer med å håndtere livets strøm av energi, bør du dermed ikke iføre din aura eller ditt legeme diamantenergi.

Å knytte chakraene sammen
Et av bildene som finnes i menneskets kollektive bevissthet av strømmen av energi som går gjennom chakraene er slangen. Mange snakker om at når man blir opplyst, så er det denne slangen av energi, eller som det ofte kalles; Kundalinienergien, som reiser seg i rotchakraet og beveger seg som en gyllen og nesten eksplosiv strøm opp gjennom kroppen.

Et menneske i balanse har ikke bare velfungerende energisentere, men også en fin flyt av energi og utveksling mellom de forskjellige tilstander av bevissthet, livskvalitet og utfoldelse som er forbundet med hvert og ett av chakraene.
Denne strømmen av energi går både oppover og nedover gjennom vårt energifelt. Strømmen som kommer fra oven dreier seg om vår villighet og evne til å ta i mot den kosmiske energi, og manifestere den i tid og rom gjennom vår kropp og dens utfoldelse og spredning av energi gjennom det mentale, fysiske og emosjonelle feltet. Vi kan si at vår evne til å la glede, kjærlighet, skjønnhet og visdom flomme uhindret gjennom oss viser hvordan vi har det i chakraene og med energiflyten.

Men det er også en strøm nedenfra, hvor vi går inn i de veldig fysiske tingene, som for eksempel spising, seksualitet og jegvilje, og retter energien mot det høyere og hellige. Er å spise for eksempel bare å få drivstoff til kroppen (rot). Eller er det også forbundet med vårt begjær og vår glede (hara). Er det noe vi er avhengig av og fanget i, eller kan vi bestemme over vårt eget inntak av mat, søtsaker, alkohol o.s.v. (solar plexus). Spiser vi med motstand og/eller likegyldighet, eller elsker vi den energien som gir oss næring og liv (hjerte)? Er vi kreative, skapende og føler et fellesskap med vår mat Sier vi takk fordi noe har gitt seg selv for å nære oss, og opplever vi at å spise er å transformere energi fra ett nivå til ett annet (hals). Opplever vi den sanne kvalitet og kraft i det vi tar inn, eller er vi fulle av illusjoner og feilslutninger.

På dette nivået (tredje øye) forstår vi at vi ikke bare spiser mat, men at vi nærer oss av det store mentale, emosjonelle og energimessige grøtfatet. Ser vi at alt vi gjør er å utveksle energi med annet liv, og klarer vi å være rene og balanserte og fri for maktbegjær og angst i denne utvekslingen av energi (tredje øye). Vet vi at vi blir det vi spiser, og at vi allerede er ett med alt, så alt vi gjør når vi tar inn energi er å forene oss med en kraft vi allerede er en del av ( krone).

Regnbue
Sett fra det perspektivet at alt i bunn og grunn er skapt av lys, så er mennesket i sin fysiske form en regnbue. Vi bærer i oss alle fargene som lyset brytes i. Å bli et helt og levende menneske består ikke i å vite hvem du er og gjøre alt rett, men å tillate livet å utfolde seg gjennom deg. På det energetiske plan vil dette si å la alle regnbuens farger flomme gjennom deg og ut i verden. Å la alle dine sider og deler av ditt vesen utfolde seg. Det er en ytre strøm av liv, som vi trenger å være en del av, men det er nesten viktigere å la den indre strømmen av energi flomme gjennom oss. Bare i den grad vi er i stand til å være hele, fulle og gjennomstrømmet av livet. Da er vi i stand til å delta på en levende og fullbyrdende måte i den ytre verden.

Her kommer noen meditasjoner du kan bruke for å hjelpe denne strømmen av liv til å flomme gjennom deg. øvelser hvor du utvikle din evne til å være, og til å ha full aksept av den du er, livet du lever og verden du omgis av.
Til slutt vil jeg bare si noe kort om at alle samfunn er preget av energien til det chakraet hvor hovedtyngden av fokuset til menneskene som utgjør samfunnet ligger.

Vit derfor også at som du utvikler et annet fokus enn det gjengse i samfunnet, eller begynner å gjennomstrømmes av hele livsenergien på en ny måte, så vil forholdet ditt til absolutt alt forandres. Ikke bare vil du oppleve deg selv på en ny måte, men du vil også se samfunnet, naturen og det åndelige med nye øyne. Fortrinnsvis øyne som er preget av klarhet, glede og visdom.
indeks

Samfunn

Her kommer en veldig kort beskrivelse av samfunn preget av bevissthet forbundet med de forskjellige chakraene

Rotchakra
Klan eller krigsfellesskap der hovedfokus er på å overleve og videreføre slekten.
Den sterkestes rett.
Darwinisme i praksis.

Harachakra
Stamme. Det fellesskap man innordner seg. Hovedfokus er at stammen fortsetter sin eksistens og fellesskap som en beskyttelse mot trusler utenfra.
Tilfredsstillelse av individenes personlige og kollektive behov og begjær står i fokus.

Solar plexus
Det gjelder å hevde seg selv og individets frihet er det viktigste. Verden er en lekeplass for å realisere deg selv, jeget i fokus, kapitalismen befinner seg på dette energisenteret.

Hjertechakra
Man gir etter evne og får etter behov. Samfunn basert på romslighet, omsorg og en indre følelse av tilhørighet og glede over fellesskapet.
Kommunismen var et forsøk på å konstruere et slikt samfunn. Det gikk dessverre ikke så bra, siden det kun kan skapes gjennom at mange nok individer er gjennomtrengt av den bevissthet som er forbundet med hjertechakra. Man kan rett og slett ikke forlange at folk skal elske hverandre og være uselviske.

Halschakra
Samfunn basert på kreativt eller åndelig fellesskap. Utvikling av ny bevissthet og større åndelig forståelse står i fokus. Det kjærlige fellesskap (hjerte) gir grobunn for absolutt individuelle frihet til å utfolde sin kreativitet. Mennesket er så modent at ytre regler og kontroll ikke trengs.
Dette er det anarkistiske idealsamfunn (Anarki betyr ganske enkelt uten stat).

Tredje øye
Samfunn basert på en felles forståelse av den åndelige sannhet. Det å søke indre fred, enhet og harmoni er det essensielle. Dette samfunnet er det ideelle åndelige fellesskap, hvor mennesker lever sammen i fellesskap uten å være fanget av angst eller frykt. Det åndelige broderskap og søsterskap, som man ofte har søkt å realisere i mystiske sekter og munke – eller nonneordener.

Kronechakra
Samfunn basert på opplevelse og erfaring av enhet med alt et form for «Paradis på jord».
Da er du kommet til veis ende. Jeg håper av hele mitt hjerte at du har hatt glede av dette lille kurset. og at du ser enda tydeligere enn før at du selv er med på å velge hvilket liv du vil leve, og hvilket samfunn du vil leve i.
indeks
ALOHA….