Chakratest flip

I det daglige er gjerne vår bevissthet sentrert i ett eller to av chakraene (energisentrene), for å finne ut hvilken del av deg som sitter i førersetet til daglig, kan du velge ett eller to av disse syv utsagnene som du synes passer best på deg.

Innledende test – klikk på bildet
Bak hvert bilde er det en tekst som beskriver et chakra. Hvilken tekst kjenner du deg mest igjen i?

1

colourbox Click to Flip
Det viktigste er å dele med andre. Jeg tar det ikke så tungt om jeg blir utnyttet, og føler meg sjelden avvist. For det meste så elsker jeg mennesker og tenker gjerne på andre fremfor meg selv. Jeg er raus og hjelper gjerne andre som trenger en skulder å gråte på, en hånd å holde i, eller ett øre som lytter.

2

Click to Flip
Jeg tror det meste er styrt av skjebnen. Ofte føler jeg intuitivt hva som er det riktige og følger denne intuisjonen nesten uansett. Jeg har en dyp følelse av mening med livet og opplever på forunderlig vis at vi alle er en del av et større hele. Noen ganger synes jeg verden er ganske så vanskelig og lengter mot et sted som er litt mindre hardt. Men som oftest har jeg tillit uansett hva som dukker opp.

3

Click to Flip
Livet er på mange måter en kamp. Det er viktig å ta ansvar for seg selv og iblant er det nødvendige å tute med ulvene. Darwins teori om at den sterkeste overlever har mye godt for seg. Det er viktig for meg å vite at jeg er trygg. At jeg har nok penger, mat og ressurser til å klare meg.

4

Click to Flip
Jeg er en sann livsnyter. God mat, sanselighet og hyggelig selskap er noe av det beste jeg vet. Jeg har sterke følelser og drifter, og tar gjerne valg basert på følelser. Samtidig blir jeg ofte rastløs hvis det ikke skjer noe, og forstår ikke helt meningen med å tilbringe mye tid for seg selv. Når jeg elsker noen er det med lidenskap og jeg vil helst være sammen med de så mye som mulig. Samtidig har jeg sterke meninger om det jeg ikke liker, og sørger etter beste evne å holde de jeg ikke liker på avstand.

5

Click to Flip
Jeg føler ofte at jeg forstår andre bedre enn de forstår seg selv. Det er som om deres egentlige motivasjoner og behov er tydelig, selv når de sier noe annet. Jeg er på ingen måte naiv, men ser saker og ting med et klart øye. Ofte har jeg en distanse til det som skjer og føler at jeg egentlig er fri til å gjøre det jeg vil. Jeg ser også at alle mennesker, hendelser og erfaringer jeg har, på en eller annen måte speiler noe i meg selv. Jeg liker å tyde drømmer og vil gjerne til bunns i det meste.

6

Click to Flip
Å være kreativ er noe av det beste et menneske kan få lov til. Jeg liker ord og kan snakke og diskutere lenge uten pause. Å høre andres meninger, uansett kjønn og alder, er alltid spennende. Jeg liker godt å ha mange mennesker rundt meg, men kan også trives med å skape ting på egen hånd. Samtidig er jeg opptatt av balanse og at alt skal skje med måte. Hjerte og hjerne skal samarbeide. Det ytre og det indre liv skal balanseres. Iblant kan det bli litt for mange ideer og muligheter, så jeg får problemer med å ta valg. men som oftest hjelper det å snakke om utfordringene, og jeg finner alltid en kreativ løsning til slutt

7

Click to Flip
Jeg vil gjerne ha ting på min egen måte. Jeg er uavhengig og liker å bestemme. Jeg finner løsninger gjennom å tenke og er ikke redd for å ta en konflikt hvis nødvendig. Man må stå på hvis man skal komme noen vei i verden.

Jeg vil gjerne ha ting på min egen måte. Jeg er uavhengig og liker å bestemme. Jeg finner løsninger gjennom å tenke og er ikke redd for å ta en konflikt hvis nødvendig. Man må stå på hvis man skal komme noen vei i verden.

 

Svar

Uansett hvilket chakra/senter du kjenner deg mest igjen i, så opererer du ut i fra denne opplevelsen av virkelighet i din hverdag.

Hvis du ønsker å skifte ditt indre tyngdepunkt, kan du gjøre det gjennom å arbeide og fokusere på det energisenteret du forsøker og utvikle. Men du må rense opp i de chakraene som ikke er helt klare og velfungerende, for å kunne flytte deg til nye nivåer av bevissthet og opplevelse.

Under vil du se en kort oversikt over hvilken besvarelse som passer overens med hvilket chakra. Les mer om dette energisenteret for å se om du bruker de sterke sidene av energien, eller om du er fanget av de mer ubehagelige sidene ved det.

Utsagn 1. Hjertechakra
Utsagn 2. Kronechackra
Utsagn 3. Rotchackra
Utsagn 4. Harachakra
Utsagn 5. Tredje øye
Utsagn 6. Halschakra
Utsagn 7. Solar Plexus chakra