I denne videoen forteller Eva Marie Brekkestø om kornsirkelfenomenet. Dette er et fenomen hun lenge har forsket på. Hun har skrevet bok om emnet og har reist til England mange ganger for å studere dem nærmere.