Tidligere utgaver av magasinet Orakel

Orakel er et nytt nettmagasin med hovedvekt på det vi kaller divination eller spådomskunst.

Ordet divination kommer fra latin divinare som betyr å forutse eller bli inspirert av gudene. Det er et forsøk på å få innsikt i et spørsmål eller en situasjon ved å bruke ulike hjelpemidler.

Fra de tidligste tider har mennesket lest tegn og varsler for å forstå seg selv, hverandre og sin plass i kosmos. I tidligere tider har det ofte vært en skjult kunnskap for de få. I våre dager er det tilgjengelig for alle som er interessert. Interessen for astrologi, tarotkort, runer, kiromanti, drømmetydning med mer har blomstret opp de seneste tiår. Det åpner opp for fantasi, intuisjon, kreativitet og inspirasjon.

Med kunnskap følger også ansvar. Vi ser det derfor som viktig å ha en kritisk sans når man praktiserer eller mottar denne typen kunnskap så man ikke skaper uro eller påfører seg selv eller andre bekymringer. Riktig brukt er divinasjonens mange fasetter fantastiske redskaper og hjelpemidler til vekst og utvikling.

 

ORAKEL NR 1 Oktober 2018