Essens og utfoldelse

Essens og utfoldelse

Det har vært mye krangel opp gjennom historien mellom paver og keisere. Hvem skulle styre over hva? Hva tilhørte sjelen og guds eiendommer, og hva var keiserens eiendommer. Hvor gikk skillet mellom verdslig og åndelig makt og innflytelse. Hvor gikk grensene mellom...