Selvtest det tredje øyet

Selvtest det tredje øye  Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C; D; E og F  Gruppe A Jeg handler stort sett på impuls eller etter grundige overveielser Ja Nei Jeg følger intuisjonen for det meste, og stoler helt på min indre veiledning Ja Nei Jeg stoler...