Horoskopet til 9/11 20 år etter.

Horoskopet til 9/11 20 år etter.

Av Per Henrik Gullfoss Har hendelsen den 11. september 2001 forandret vår verden og vår virkelighet? Når jeg ser på horoskopet, blir svaret et ubetinget ja. Hendelsen: Terrorangrepet 11. september 2001 var fire koordinerte terroranslag i USA. Fire sivile fly ble...