Tarotkurs og relasjoner – den store arkana

Tarotkortene Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene. Hovedkortene kalles også den store arkana.  Når de dukker opp i en spredning viser det til at grunnleggende...