Selvtest rotchakra

Selvtest Rotchakra Først en liten spørrerunde for å se hvordan du har det med energien i ditt rotchakra. Svar ja eller nei på utsagnene i hver gruppe. Du kan godt svare ja på flere av utsagnene i samme gruppe, hvis du er litt usikker. Gruppe A Jeg blir aldri sint Jeg...

Energitesten: Hvilket chakra har du problemer med?

Problemer med et energisenter kan i hovedsak vise seg på tre måter: Senteret er overaktivt og dominerer resten av energisystemet. Dette fører til en endimensjonal bevissthet, som at man for eksempel er så opptatt av sex og mat at man ikke klarer å skape balanse mellom...