Venus og Mars

Venus og Mars

Venus og Mars er arketyper i vår psyke. De er våre indre guder og gudinner. I astrologien er Venus og Mars et viktig planetpar. De utgjør en maskulin-feminin polaritet med tema forhold, sex og ekteskap. Det dreier seg om intimsfæren hvor behovet for å elske og bli...