Selvtest kronechakraet

Selvtest kronechakraet Hvordan du svarer på disse utsagnene vil kunne gi en pekepinn på hvordan din kontakt med kronechakraet er og utfolder seg. Svar ja eller nei på hvert utsagn i hver gruppe  Gruppe A Jeg lengter veldig etter større åndelig kontakt Ja Nei Jeg...