Jesus fra solgud til lidende martyr

Jesus fra solgud til lidende martyr

Fra solgud til lidende martyr Etter å ha snakket med en teolog som hadde studert kristendom på universitetet forsto jeg hvorfor troen var så sentral i kristendommen. Han sa at når man hadde studert alle kildene og det historiske materialet, så var det som gjorde at...