Haikudikt av Anthoni T. Backe

Haikudikt av Anthoni T. Backe

årets første veps velkommen skal du være du også Haiku er en tradisjonell japansk poesiform. tempelet i skogen er skogen Det består tradisjonelt av tre linjer. Ifølge japansk tradisjon bør første linje inneholde fem stavelser, andre linje syv og tredje linje fem...