Horoskopet til 9/11 20 år etter.

Horoskopet til 9/11 20 år etter.

Av Per Henrik Gullfoss Har hendelsen den 11. september 2001 forandret vår verden og vår virkelighet? Når jeg ser på horoskopet, blir svaret et ubetinget ja. Hendelsen: Terrorangrepet 11. september 2001 var fire koordinerte terroranslag i USA. Fire sivile fly ble...

Neptun – Din spirituelle nøkkel

Neptun viser deg hvordan du kan åpne døren til din indre verden av drøm, fantasi, ånd og det hellige. En klok mann sa for noen år siden at himmelen og det hellige er i det indre. For å åpne, ta imot og romme din egen ånd og hellighet, trenger du å gå gjennom Neptuns...