Tekst og foto: Susanne Broända

Fra en som vokste opp på en pelsdyrfarm: Fra jeg var et lite barn, har dyrene vært mine venner og familie. Deres eksistens og varme har alltid vært livsviktig og en selvfølge. Uten dyrene ville jeg ikke vært den jeg er. De har tilført mitt liv så mye, og noen av mine beste læremestre har vært dyr.

Jeg vokste opp i en familie som hadde pelsdyrfarm i et område hvor slike farmer var og er hverdagslivet for mange mennesker. Det førte til at mitt hjerte ble fylt med sorg. Det var smertefullt å se disse individene i øynene uten å kunne gjøre noe for å sette dem fri. I dag forstår jeg hvorfor jeg skulle ha denne erfaringen. Det har tatt meg mange år å bli venner med sorgen som var i mitt hjerte.

Dyr har så mye visdom å dele med oss. Deres kontakt med kilden er åpen og fri for tvil. De er liv og er fullstendig til stede i øyeblikket. De har ingen grunn til å tvile, ha negative tanker og følelser eller henge fast i fortiden eller fremtiden. De lever og finnes i fullstendig symbiose med livet her og nå. For dem finnes det verken en begynnelse eller en slutt. De er seg fullstendig bevisst livets konstante tilstedeværelse. Selvfølgelig finnes det variasjoner i alle skapningers eksistens, siden vårt vesen ikke er uforanderlig. Livet er i seg selv en stor eksistens under konstant utvikling. Vi er puslespillbrikker i universets helhet, og det er noe dyrene har en klar og dyp forståelse av.

Hvordan kommer du i kontakt med din kanal for å kommunisere med dyr?
Svaret er enkelt. Du gjør det gjennom å lytte. Evnen til å virkelig lytte kan beskrives som en kunst. Det er en egenskap som uttrykker seg på en helt unik måte for hver og en av oss. Lyttingen vil bringe oss nærmere både oss selv og verden. Evnen finnes allerede i deg. Du trenger egentlig ikke å lære det, men muligens minne deg selv på at denne formen for kommunikasjon er ganske naturlig for deg.

Kommunikasjon med dyr handler i stor grad om å ha kontakt med seg selv og omgivelsene. Gjennom å skrelle bort våre forventninger og eventuelle forutinntatte meninger klargjør vi en renere kanal for å ta imot informasjon.

Det går ikke hvis vi forblir innelåst i våre egne tanker og følelser. Dette er viktig når det gjelder kommunikasjon med dyr. Jo før vi forstår det, jo lettere går det å komme i kontakt med akkurat din kanal og type kommunikasjon med dyrene.

Budskap fra dyr
Opp gjennom årene har jeg kommunisert med en rekke dyr rundt omkring i verden. Jeg har vært i kontakt med alt fra elefanter til ulike kattedyr som bjørner og ulver. Aper, hester, hunder, kaniner, haier, delfiner, fugler, alligatorer og en fisk som het Blue er eksempler på dyr jeg har truffet i mitt arbeid som dyrekommunikatør.

Hvert eneste møte har vært unikt og lært meg noe nytt. For meg har det vært viktig å gi tid og rom til ethvert individ som jeg har møtt. Det skaper mulighet for å lære, både for meg og for dem jeg møter. Noen ganger kommer informasjonen i rakettfart, andre ganger tar det lang tid og mye tålmodighet før kjernen i det som dyret vil formidle kommer frem. Vi er alle individer. Det fører til at hver eneste kommunikasjon blir unik.
Noe som har vært avgjørende for min vei gjennom livet er innsikten om skjønnheten i alle livets fasetter, og hvordan vi tilsammen skaper den vakreste av alle edelstener. Denne innsikten har dyrene hjulpet meg med. Dyrenes (og hele naturens) visdom og kjærlighet har bidratt med kunnskap på mange plan og i mange utgaver.

Mine møter med mennesker har selvfølgelig også vært viktige erfaringer og viktige deler av mitt livsløp. Men når det er sagt, så er det dyrene som står mitt hjerte nærmest. Hver eneste gang jeg kommuniserer med dyrene eller naturen, blir jeg på en eller annen måte dypt berørt av deres enorme kjærlighet og visdom. Informasjonen de formidler eksisterer på mange frekvenser, noe som gjør det mulig for hver og en av oss mennesker å høre deres budskap.

Dyrenes budskap er av den største betydning. Det ligger en enorm mengde med kjærlighet og informasjon i visdommen de har. Alle kan lære noe av dem. Det avgjørende er om vi mennesker vil lære og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Derfor er mitt spørsmål til deg:

Vil du lytte, og hvordan lytter du?
Du som er interessert i kommunikasjon med dyrene og vil lære mer, er velkommen til å ta kontakt. Jeg holder jevnlig kurser om det og reiser til ulike steder i forbindelse med mitt arbeid. Det at du ønsker å komme i kontakt med din måte å kommunisere med dyrene på betyr enormt mye. Jeg håper at du både vil og tør å lytte til din egen evne til å ta del i dyrenes visdom. Sammen kan vi bidra til en verden som er bedre for alle. ♥

Livet er som en bløtkake: Jeg har fått tillatelse fra disse dyrene (og deres eventuelle mennesker) til å dele noen utdrag av samtaler jeg har hatt.

HAI
Frykt, hva er det? Hvorfor er dere redde. Dere kan velge å forlate det fengslet dere har bygd opp. Når dere ser meg reagerer de fleste av dere automatisk med frykt. Hvorfor det? Jeg er ikke ond, jeg lever livet slik det er ment at jeg skal leve mitt liv. Gjennom å se meg, virkelig se meg, får dere også muligheten til å se dere selv. Hva ser dere?

FISKEN BLUE
Det er ingen grunn til å prestere så mye. Iblant er nøyaktig det som skal til å ta en liten pause eller et skritt tilbake. Jeg ønsker at dere mennesker skal se de enkle og vakre sakene i livet og dere selv. Dere er vakre, innefra og ut. Lær dere å virkelig elske dere selv og gi dere lov til å bare være. Det er nok. Livet trenger ikke å være komplisert. Når dere bare kan være, kommer dere til å bli alt dere er.

ANDEN
Jeg er viktig og jeg vet hvordan saker og ting bør gjøres. Følg meg og jeg skal vise dere til rett sted. Det finnes ingen verdifull måte å bruke dømmende tanker på. Det at jeg er en and, og dere er mennesker, betyr ikke at dere har alle svarene og at jeg skal følge dere.

HUNDEN CARO
Man kan ikke få for mye glede og livsglede. Den gleden finnes i de små tingene, ikke de store. De store fungerer som livskrydder. De tilfører den ekstra smaken, men de er ikke bunnen og basen dere kan bygge deres liv på. Livet er som en bløtkake og livsgleden finnes i bløtkaken. Livsgleden er kremen og fyllet og pynten. Jordbærene er livskrydderet. Uten kaken har dere ikke noe å plassere jordbærene på. ♥