Hva er en krystall?
Krystallen består av molekyler dannet av protoner, nøytroner og elektroner. Disse består igjen av enda mindre deler eller vibrasjoner. Hele den fysiske verden er laget av kombinasjoner av små atomer. I kvartskrystallene er alle atomene knyttet sammen i en perfekt enhet og mønster. Molekylene vibrerer på samme frekvens. Denne mikrostrukturen bestemmer den fysiske form og egenskaper til krystallen. Når vi vet at også menneskekroppen består av atomer med sine vibrerende energier er det lett å tenke seg at krystaller kan brukes til å påvirke energifeltet i kropp og sinn. Healing med krystaller påvirker først den eteriske kroppen som igjen påvirker den tettere fysiske kroppen.
Krystaller og steiner er manifestasjoner av lys og farge. Fra det hvite lyset som stråler gjennom verdensrommet spaltes lyset i regnbuens syv farger. Disse fargene er igjen knyttet til menneskets chakrasystem som bestående av syv energihjul. De syv fargene som utgår fra det hvite lyset vibrerer gjennom kroppen ned til de minste celler.
Hvitfargen er nærvær av alle syv fargene i regnbuen. Sortfargen er fravær av farger. Sortfargen holder alle fargestrålende inne slik at intet lys fanges opp av øyet.
Både farge og form har betydning for steinenes energifrekvens. Det finnes syv grupperinger eller familier av mineraler basert på hvilken krystallstruktur de har for eksempel triklin, monoklin, ortorombisk, tetragonal, hexagona, trigonal og kubisk.
Iolitt

Iolitt – visjonssteinen
Iolitt (kordieritt) har en blå-fiolett farge som skifter valør ettersom lyset skinner gjennom den. Steinen er hard og glassaktig. Klare eksemplarer brukes som edelsstein i smykker.
Navnet Iolitt kommer fra det greske ordet ios, som betyr fiolett. Steinen kalles også vannsafir.
Iolitten er en visjonsstein egnet til indre arbeid. Den forbedrer evnen til visualisering og gir en intuitiv innsikt i alle chakraene. Den styrker forbindelsen til det tredje øyet og egner seg til sjaman reiser, visualiseringer eller meditasjoner. Steinen holder deg forankret til jorden under reisene til andre dimensjoner og gjør det lettere å gjøre spirituelle ritualer.
Emosjonelt kan steinen hjelpe deg ut av medavhengige forhold, og gi deg mer selvtillit til å ta ansvar for deg selv.

Krystallresning

Krystaller kan suge opp energi og trenger ofte å renses regelmessig. De kan bli energiløse og matte når de har absorbert for mye negativ energi.
Det finnes flere rensemetoder
Du kan rense dem i rennende vann.
NB! Noen steiner trivdes ikke i vann og kan bli ødelagt hvis de ligger for lenge. Du kan tørke dem forsiktig med en myk klut.
Du kan rense dem med røkelse for eksempel salvie. Da brenner du røkelsen over eller rundt steinene.
Du kan legge dem i sollys. Noen steiner kan imidlertid miste farge i mye sollys, så vær forsiktig medd et.
Du kan bruke månelys for å hindre falming. Da legger du krystallene i for eksempel vinduskarmen ved fullmåne. Legg dem så månen kan lyse ned på steinene. Fullmånen vil lade krystallene energimessig.

Krystaller og mineraler
Akvamarin
Utseende: Sjøgrønn, lysblå, blå transparent. Blåfargen kommer fra jern.
Hardhet: 7,5-8
Gruppe: Beryll
Beryller er en gruppe mineraler av ulik farge transparente til tette. De grønne kalles smaragder og de blå akvamariner. Navnet kommer fra gresk beryllos og er av ukjent betydning, Navnet brille kommer derfra.

Utvinnes: Brasil,
Den største gjennomsiktige akvamarinen ble funnet i 1910 i Minas Gereis i Brasil og veide 110,5 kilo.
Chakra: 3. øye, Hals

Akvamarinens egenskaper:
Aquamarin er latinsk og betyr vann fra havet. Sagnet sier at akvamarinen ble vasket opp på stranden etter å ha falt ut av sirenenes juvelskrin. Akvamarinen er tilknyttet Neptun, havets gud. Tradisjonelt ble akvamarin regnet som en beskytte på reise spesielt til sjøs.

Akvamarinen kjøler ned. Den klarner, roer og trøster, og gir optimisme. Den gir spirituell visjoner og roer hjernen så man kan nå et høyere nivå av oppmerksomhet. Den gir kontakt med høyere bevissthets nivåer. I middelalderen ble den brukt i magiske speil av seere. Kan brukes som et øye til den indre verden plassert på 3. øyet. Akvamarinen assisterer sjelen på sin reise til opplysning.
Akvamarinen øker toleranse, gir støtte i vanskelige situasjoner og gir kraft til å overkomme fordømming. Den løser opp blokkeringer i det mentale og i kommunikasjon. Den virker balanserende på alle nivåer og stabiliserer det mentale, emosjonelle og fysiske. Den renser halsen.

Ametyst
Farge: Fiolett, lilla
Chakra: Tredjeøye, Krone

Ametysten åpner opp for det ikke-materielle.

Ametysten er den fiolette varianten av kvartsen. Den er fint egnet som smykkestein. Ved oppheting til 250 °C mister ametysten sin fiolette farge og blir gul og man får en falsk citrin.

Navnet ametyst kommer fra gresk amethystos som betyr ‘uten beruselse’, da man trodde steinen kunne motvirke beruselse. Ametysten var lenge regnet som en av de mest verdigfulle smykkesteinene og ble brukt av kongelige og presteskap. Den mistet sin eksklusivitet da store gruveområder med ametystgeoder ble funnet og utvinnet i Minas Gerais i Brasil.
Ametysten kan kalles sjelens stein. Den er åpner opp for til sann viten og visdom. Fargen lilla og fiolett symboliserer endringen i bevissthet fra normal dagbevissthet til endrede bevissthetstilstander. Den åpner dørene til høyre bevissthet og gir ro og fred og mot til å møte stillheten. Den er knyttet til det tredje øyets vibrasjon og understøtter behovet for å få dypere forståelse. Den gir mot til å overgi seg og ha tillit til at det finnes en usynlig verden utenfor vårt fysiske univers.
Ametysten hjelper til med å skape balanse i alle slags situasjoner. Den balanserer motsetninger. Det er en stein som fremmer åndelig kraft. Derfor har den blitt brukt av mennesker i maktposisjoner opp gjennom historien. Den utvikler fantasien og hjelper meditasjon og visualiseringer. Den beskytter mot negative energier.
Den oppmuntrer til selvkontroll. Den roer rå følelser og bringer stabilitet. Den renser og beroliger og egner seg ved søvnløshet. Den kan hjelpe mot spenningshodepine og andre smerter.

Øvelse.
Fest blikket på en stor ametyst eller en ametystklynge mens du mediterer eller hold en ametystklynge i venstre hånd med spissen mot armen for å dra ametystenergien inn i kroppen. Et annet alternativ er å ligge ned med en ametyst plassert på tredje øye. Det vil hjelpe til selvhealing og opplysning.

Bergkrystall
Farge: Klar
Chakra: Kronechakraet + alle chakraene siden den inneholder alle farger i regnbuen.

Bergkrystallen styrker og bringer lys inn i auraen.

Bergkrystallen med sin klare gjennomsiktige flate ble sammenliknet med frossen is, crysalos, av de gamle grekerne. Den er lett å kjenne igjen på sin heksagonale form med en trekantet spiss i enden. Hver av de seks kantene kan representere et av chakraene mens selve spissen er symbolet på kronechakraet, vår kontakt med det guddommelige og uendelige. Bergkrystallen splitter lyset i regnbuens farger og kan brukes overalt på kroppen.

Bergkrystallen er en av de mest hellige steinene i ulike kulturer. Bergkrystallen er et symbol på sjelen. Den representerer vår streben etter klarhet. Bunnen av krystallen er vanligvis hvit og tettere. Steinen blir klarere og klarer jo nærmere den kommer spissen. Det kan symbolisere menneskets streben etter å nå lyset og klarheten. Spissen er viktig og den sender energien ut som en laserstråle. Den er perfekt når tre sider berører den. Bergkrystallen er en katalysator. Den både sender og mottar energi, og den forsterker energien fra andre steiner som er plassert i nærheten. Bergkrystallen hjelper til å avsløre sannheten. Den kan brukes til å se inn i fremtiden f eks via en krystallkule. Den ekspanderer energien.

Bergkrystallen renser energien og fjerner negative vibrasjoner både i aurafeltet og i rommet. Den skaper energistrøm i kroppen, og stimulerer de intuitive evnene. Bergkrystallen inneholder alt og kan gi alt. Den virker forløsende på blokkerte følelser og skaper ro og harmoni. Øker klarheten i tanke og oppfatning. Bringer spirituell fred ideell for meditasjon og kontemplasjon.

Øvelse: Legg en bergkrystall på 3. øye. Vær reseptiv og åpen for de du måtte oppleve. Gå inn i fantasien og la dørene til et krystallpalass eller krystallgrotte ønske deg velkommen. Gjør denne øvelsen maks 15-20 minutter.

Celestitt
Utseende: steinen er klar, røykblå eller himmelblå. Som oftest i klynge. Transparent.
Gruppe: Sulfater
Hardhet: 3-3,5 (myk)

Egenskaper:
Celestitten har en høy vibrasjon som skaper fred og kontakt med engleenergier. Steinen kan fungere som en kickstart til spirituell vekst og gir en higen etter spirituell opplysing.
Den stimulerer clairvoyante egenskaper og hjelper en å huske drømmer. Den kan også hjelpe til med å gi ut av kroppen reiser.
Celestitten heler auraen. Den gir balanse og virker harmoniserende. Psykologisk gir den styrke og en stor følelse av indre fred samtidig som den åpner for ønsket om større åpenhet for nye opplevelser. Mentalt roer og skjerper den hjernen slik at man oppnår større klarhet og lettere kommunikasjon. Ved å åpne det 3. øyet får man kontakt med universelle energier.
De vakre klyngene er dekorative samtidig som de høyner energien i rommet.

Diamant
Utseende: Vanligst hvit gjennomsiktig. Også blå, rød, rosa, grønt, brunt og sort. Kvaliteten bestemmes av karat, farge, renhet og sliping. Diamanter av dårlig kvalitet kalles industridiamanter.
Hardhet: 10 (ekstremt hard)
Gruppe: Grunnstoff, karbon, C
Diamant er en form av karbon som oppstår ved stort trykk. Det er det hardeste av alle naturlige mineraler. Store og relativt rene diamanter er ettertraktede edelstener. Navnet diamant kommer fra gresk
adamas og betyr «uovervinnelig».

Utvinnes: Brasil, Sør-Afrika

Chakra: Kronechakra

Diamantens egenskaper:
Diamanten har spesielle optiske egenskaper. Diamantens klarhet gir den en enestående evne til å lede lyset. Den fanger lyset og sender det tilbake til øyet i en fargebunt som en prisme. Den har også en enestående spredning av lyset som gir et unikt strålespill. Jo klarere stein (uten inneslutninger eller småfeil) jo mer refleksjon. En perfekt fasettsliping gir diamanten mange bitte små flater, fasetter, som reflekterer lyset. En ferdig slipt diamant har 57 fasetter vil ståle i alle regnbuens farger.
Den største diamant som er kjent er Cullinan-diamanten, opprinnelig på 3106 karat, funnet i Sør-Afrika 1905.

Symboliserer: Renhet, velstand, rikdom, brillianse,

Diamanten er en manifestasjonsstein. Den tiltrekker overflod. Diamanten forsterker energi og den er en av de få som ikke trenger å renses. Den øker all energi den kommer i kontakt med og kan derfor effektivt forsterke andre steiner. Diamanten kan også forsterke negative energier og bør brukes bevisst. Diamanten peker på alt det som er mangelfullt og forlanger transformasjon. Diamanten bringer frem en følelse av uovervinnelighet, mot og fryktløshet. Den skaper også en forbindelse mellom intellektet og den høyere bevissthet. Den bringer klarhet og åpner for opplysning. På det spirituelle plan så renser diamanten auraen for alt som hindrer det indre lys å skinne fritt. Den hjelper meditasjon.

Citrin
Farge: gul
Chakra: Hara og Solar plexus

Citrinen er en gledessten som fremmer raushet og glede.

Citrinen er en mye anvendt smykkestein med sin vakre gule farge. Navnet citrin kommer fra citrus som betyr sitron. Fargen kan også minne om sollyset. Citrinen er naturlig ganske blek og gjennomsiktig av farge. Kunstig farget citrin lages av ametyst og er mørkbrun i fargen. Citrinen er i sin naturlige form som solen, varm og livgivende. Den bringer selvtillit, raushet og livsglede. Citrinen er knyttet til harachakraet og kronechakraet. Ved å bruke kreativiteten i harachakraet bringer den velstand og sanselig glede. Kronechakraets gylne energi kan kanaliseres ned i harachakraet ved bruk av citrinen.
Citrinen kan også regenerere hele kroppen ved å brukes i hjerte, solar plexus og harachakraeet. Det vil styrke den fysiske og psykiske kroppen. Citrinen bringer mer lysenergi inn i auraen som virker beskyttende. Øker selvtillit og gir en følelse av personlig kraft. Citrinen gir en solfylt stimulerende energi i vintermånedene.

Granat

Hardhet 7, 5 (veldig hard, kan ripe glass)
Utseende: Granater en stein som finnes i ulike farger som rød, oransje, grønn, blå eller gul. De vanligste er Pyrope (rød-brun) og Almandine (rød med fiolett skjær) og Spessartine (orange til rød-brun). Granaten har vært kjent i tusenvis av år og er en mye brukt smykkestein opp gjennom historien. Ordet kommer fra granum latin for frø fordi steine i rå form han minne om et avlangt eller rundt frø.

Granaten er en svært stimulerende og ildfull stein. Granaten gir energi og mot og kan gi lidenskapelige følelser som kan gå over i sjalusi og hat. Granatens gjennomskinnelighet åpner opp for det spirituelle. og bringer lys inn i rotchakraet. Den lærer en å se lys i mørket. Den åpner også opp for kreativitet, viljefasthet og stolthet. Ved seksuelle problemer kan den brukes både på rot-, hara-, og hjertechakraet. Den bringer også fortrengninger til overflaten og gir således lys i mørket ved å lette transformasjoner og regenereringer.

Granaten er en fantastisk stein. Den er ren og gjennomskinnelig som en dyr edelstein. Samtidig er prisnivået såpass lavt at de fleste kan kjøpe den. Den har vært brukt som smykkestein og slipemiddel siden bronsealderen og er utbredt over hele verden. Den er mye brukt i smykker, særlig de litt antikke. Fantasifulle halsbånd, brosjer og armbånd var veldig populært i forrige århundre.

Granaten finnes ulike farger som rød, rosa, oransje, brun og sort. Den finnes i grønt, men ikke i blått. De røde og brunrøde er mest kjent. Granaten er en kraftfull energikilde. Den renser og gir energi til chakraene. Granaten er knyttet til kjærlighet og hjerteenergien , og inspirerer til kjærlighet og hengivelse. Den. Granaten åpner hjertet og fjerner begrensninger og tabuer. Den forsterker, aktiverer og styrker overlevelsesinstinktet, og bringer mot og håp til situasjoner som er vanskelige. Granaten regenererer kroppen. Den røde gir mest energi, mens den grønne granaten er mildere.
Du kan få både granater slipte og tromlede granater. ●

Fluoritt

Fluoritt
Vil du åpne opp chakraene dine i høstmørket og få mer spirituell kontakt?
Fluoritt er en meget og healingstein. Mineralet finnes i mange farger, oftest fiolett. Det er vanligvis kubisk i form og kan av og til se ut som miniatyrbyer. Du kan også finne den tromlet. Fluoritt er ganske vanlige og brukes i industrien til glass, stål og aluminiumsproduksjon. Fluoritt er relativt mykt og kan lett få skader.
Klar fluortitt stimulerer kronechakraet og harmoniserer intellektet og spiritualitet.
Blå fluortitt øker kreativiteten og gir klarere og mer ordnet tankegang. Den skal også hjelpe på problemer med ører, øyne, nese eller halsproblemer.
Lilla fluoritt stimulerer det tredje øyet og øker evne til psykisk kommunikasjon. Den er god til meditasjon.
Tromlet blå/lilla fluoritt, egner seg veldig godt til å meddele spirituelle budskap. Den skaper en link mellom halschakraet og det tredje øyet.
Grønn fluoritt absorberer negative energier i omgivelsene. Den er rensende for auraen og chakraene. ●

Karneol
Utseende: oransjefarget stein, fra tett til klar og gjennomskinnelig,
Hardhet 7
Den er en agattype og kan forveksles med andre typer agater. Hvis steinen har synlige striper når den sees mot lyset er det sannsynligvis ikke en ekte karneol, men en farget agat.
Navnet kommer av carneolus, det latinske ordet for kjøtt. Karneol ble mye brukt i Romerriket til signetringer. Varm voks brukt til å signere dokumenter festet seg ikke til steinen.

Karneolen er en jordene stein. Den hjelper en til å få beina på jorda hvis man er forvirret eller ufokusert. Den gir en dypere kjærlighet til det jordiske og hjelper en til å se jordens skjønnhet og varme vitale og positive energi. Karneolen stimulerer harasenteret og kan hjelpe mot seksuelle problemer.

Kalsitt

ORANSJE KALSITT

Oransje kalsitt kan forløse emosjonell nummenhet og manglende evne til å bevege seg fremover på grunn av følelser man ikke har bearbeidet.

Steinen oppmuntrer til positiv forandring og kan forløse intense følelser og skape stabilitet og trøst.

Kunzitt
Utseende: en transparent stein av rosa eller lys rosa-fiolett farge. Kunzitten har vertikale furer i lengderetningen.
Gruppe: Spodumene
Hardhet: 6-7 (middels hard)

Steinen har navn etter G.F. Kunz, (1856–1932) amerikansk mineralog og gemmolog, som oppdaget steinen i 1902. Den finnes ofte i store klynger.
Utvinnes: USA, Brasil og Burma.

Egenskaper:
Kunzitten er en ekstremt spirituell stein. Den har en høy vibrasjon som vekker hjertechakraet. Den åpner opp for ubetinget universell kjærlighet og utstråler fred. Den egner seg til dyp meditasjon. Kunzitten er også en beskyttende stein som fjerner negativitet og styrker auraen.
Psykologisk så oppmuntrer den til selv-uttrykk og til å utrykke følelser. Den kombinerer intellekt, intuisjon og inspirasjon.
Den kan virke styrkende på blodsirkualsjonen og hjertet samt hjelper mot stress.
Den aktiviserer hjertechakraet og balanserer halschakraet og hjertechakraet.

Hidenitt
Det finnes også en grønn variant av kunszitt kalt Hidenitt. Den skal gi kontakt med andre verdener og bringe inn kunnskap fra høyere nivåer. Den kobler intellektet med kjærlighet og er perfekt for nye begynnelser.

Kyanitt
Utseende: Blåhvit, grønn, grå, sort mineral bestående av tynne bladliknende skiver som er fester sammen i klynger. Kyanittten er vanskelig å kutte.
Gruppe: Silikater
Hardhet: 4,5 på langs og 6-7 på tvers.
Utvinnes: Brasil, Burma, Kenya, USA, Sveits og Østerrike.

Navnet kyanitt kommer fra gresk kuanos som betyr dyp blå.

Egenskaper:
Kyanitten er en stein som forsterker høyere frekvenser. Den stimulerer også psykiske evner og intuisjonen. Kyanitt jorder spirituelle energier. Den balanserer alle chakraene og energikroppene, og restaurerer chienergi til kroppen og organene.
Kyanitt holder ikke på negativ energi og trenger derfor ikke å renses.
Psykologisk hjelper kyanitten oss til å utrykke det som er sant ved å kutte gjennom frykt og blokkeringer.
Den åpner halchakraet og gir rom for et sterkere selvuttrykk og kommunikasjon. Kyanitten letter oppstigngsprossessen ved å dra energi fra lyskroppen ned i det fysiske.

Kyanitt krystall
Den finnes også kyantitt i krystallform. Den er blå og er en høyere resonans av den vanlige kyanitten som er ugjennomsiktig. Krystallkyanitten har en ekstrem lys og rask vibrasjon. Den aktiviserer de høyere chakraene og opplyser bevisstheten. Den hjelper en til raskt å oppnå dyp meditasjon. Den åpner for metafysiske opplevelser.
Den krystalliserte kyanitten er multidimensjonal og skaper kontakt og heler den eteriske kroppen som er en kopi av den fysiske. Den kan brukes til telepati og kan hvis to personer i tett relasjon bruker den samtidig skape en nær intuitiv kommunikasjon.
Krystallkyanitten kan plasseres på kroppen der man føler at man mangler energi. Den tilfører da ny energi til stedet. Den kan plasseres på pannen for å roe hjernen og oppmuntre til klare tanker.

Labradoritt
Hardhet: 6-6,5
Utvinnes: Italia, Grønland, Skandinavia, Canada, Russland
Utseende: Grå med skinn i grønt, gult, oransje og blå

Labradoritt har sitt navn etter Labrador i Canada. Finsk labradoritt kalles spektrolitt. I Norge har vi larvikitt som er en liknende stein men med en annen sammensetning. Fargespillet gjør at labradoritt blir brukt som smykkestein.
Labradoritt er en mystisk og beskyttende stein. Den hever bevisstheten og bringer en i kontakt med universelle energier. Den beskytter auraen ved å avlede uønskede energier. Den lager en barriere mot negative energier. Labradoritten kan ta deg inn i en annen virkelighet eller liv. Den er en stein av esoterisk visdom og kan gi innsikt i mysteriene.
Labradoritten hever bevisstheten og stimulerer intuisjon og psykiske evner. Den bringer beskjeder fra det ubevisste opp til overflaten. Psykologisk kan den rense vekk frykt og usikkerhet fra tidligere erfaringer. Den roer også en overaktiv hjerne og gir inspirasjon til fantasi og nye ideer. Den balanserer analyse og rasjonalitet med indre syn. Labradoritten er god for kontemplasjon og introspeksjon. Den viser realitetene bak tanker og handlinger og fjerner illusjoner.

Kvarts
Kvarts er det nest vanligste mineralet på jordkloden. Det utgjør ca 25 prosent av jordskorpen. Kvarts består kun av grunnstoffene silisium og oksygen og kalles silisiumdioksyd, SiO2. Kvarts finnes i bergartene granitt, kvartsitt og gneis. Sand er nesten ren kvarts og den brukes som råmateriale til glassproduksjon. Vanlig kvarts er hvit og kalles melkekvarts eller fargeløs som kalles bergkrystall.Kvartsen finnes i flere farger som gul, gråbrun, rosa og fiolett.
Kvartskrystallene har både en trigonal og en heksagonal form.
Når kvartskrystallene er perfekt formet er de formet som med seks kanter hvor tre av kantene møtes i en spiss på toppen. Det kalles en terminert krystall. Av og til er krystallen terminert det vil si den har en spiss i begge ender. Da kalles den dobbelt terminert.
Kvarts har en hardhet 7 som er så hardt at steinen kan risse i glass. Kvarts har spesielle optiske og elektriske egenskaper som henger sammen med dens krystallsymmetri. Hvis krystallen påvirkes af mekaniske krefter, reagerer den ved at danne en elektrisk spenning som kan måles på krystallens overflate. Motsatt vil en elektrisk impuls sendt gjennom en krystall forandre litt på krystallens form. Den trekker seg sammen eller utvides. Denne egenskapen gjør at kvarts kan brukes som en slags elektronisk stemmegaffel som lager et svært stabilt referansesignal. Det kalles piezoelektriske effekt, av gresk: piezein som betyr klemme eller presse. Det vil si at de når de blir utsatt for press eller slag vil generere en elektrisk impuls. Piesoelektriske krystaller kan både fange lyd og produsere lyd. Radioen ble opprinnelig kalt krystallapparat fordi den kun besto av en piezoelektriske krystall og hodetelefon. Piesoelektriske krystaller brukes for eksempel i kvartsur.
Det produseres mellom 1,0 og 1,5 tonnkvartsråstoff i året i Norge. Kvarts kan brukes i krystallform, smeltet eller i form av silisium.

Hva brukes kvarts til i dag:
glass og krystallglass
klokker og kvartsur
fremstilling av silisium som brukes i; databrikker, solceller, mobiler, gps’er, lcd- skjermer, romfart, mp3-spillere
optikk; linser, optiske kabler, rør, fiberoptikk
elektroniske komponenter
smykkesteiner

Larimar

Larimar
Larimar er en fantastisk vakker halvedelsten. Den er lysende turkisblå ofte med hvite tegninger. Den er ganske nylig oppdaget, men har allerede blitt så populær at den er vanskelig å få tak i. Den finnes bare i Den dominikanske republikk i Karibien. Den brukes mye til smykker. Den er sensitiv for lys og kan miste fargen.

Larimar har navnet etter havet Mar på spansk. Det er en spirituell stein som åpner opp til nye dimensjoner. Den kan åpne for englekontakt og kommunikasjon med andre dimensjoner. Den utstråler kjærlighet og fred og gir ro.
Larimar kalles også Atlantissten på grunn av sin havliknende kvaliteter.

Siden Larimar har så sterk tilknytning til vann, elementet som styrer følsler, kan den brukes mot emosjonell angst som sosial angst, skyld, negative tanker med mer.

Lapis lazuli
Hardhet: 5-6 (medium hard, kan ripes med stålfil)
Utseende: ugjennomsiktig, mørkblå med hvite striper og gylden pyritt
Symbol: Kongelighet og makt
Historie: Lapis var en hellig stein i det gamle Egypt, Mexico og Østen.

Lapis lazuli betyr blå stein. Den dypblå fargen med skimrende flekker av gullfarget pyritt minner om nattehimmelen med stjerner. På grunn av sin flotte dype blåfarge har den blitt pulverisert og brukt som fargestoff i for eksempel glass, tøy og kunstmaling. Tradisjonelt er steinen forbundet med makt og kongelighet. Lapis er en stein som fremmer både mental og spirituell renselse. Den kan rense auraen for gamle mønstre og karmiske blokkeringer. Lapis kan lede deg inn i det underbevisste og gjennom mørke og illusjoner for virkelig å vise deg ditt sanne selv.

Lapis er enn visdomsstein fra gammelt av. Den hjelper med å skape orden i tankene. Plassert på halschakraet vil den kunne frembringe ro og klarhet i kommunikasjon og tanke. Den er assosiert med sannhet, balanse og rettferdighet. Lapis hjelper til å frigjøre tanker og følelser som hindrer oss i å uttrykke vårt sanne jeg. Den renser auraen for fortidens bagasje.
På det tredje øyet vil den trenge gjennom blokkeringer i det underbevisste så man kan komme i kontakt med sin sanne kraft og forløse gamle minner og emosjonelle mønstre. Den kan brukes sammen med grønn aventurin for å øke healingprosessen. Steinen gir utholdenhet og mot.

Peridot
Utseende: gulgrønn, olivengrønn transparent
Gruppe: Olivin
Hardhet: 6,5-7 (hard)
Det har eksistert periodtgruver i 3500 år. Peridoten ble brakt til Europa med korsfarerende.
Utvinnes: Det finnes spesielt mye peridot på øya St. John i Rødehavet

Chakra: Hjerte, Solar Plexus.
Symboliserer: Naturens grønnfarge, beskyttelse,

Peridotens egenskaper:
Peridoten er en svært rensende stein. Den renser både den fysiske kroppen og energikroppen. Skyld, besettelser og byrder renses vekk. Denne steinen kan fortelle oss at å holde fast i fortiden enten det gjelder mennesker eller hendelser, er lite produktivt.
Den hjelper en til å fjerne seg fra situasjoner og innflytelser så man kan gå inn og søke etter råd fra høyere energier. Peridoten forløser negative mønstre så man kan få tilgang på nye frekvenser. Den setter fart i bevegelse og vekst så man kan vokse og skape forandring. Den kan også hjelpe en til å se det verdifulle i fortidens erfaringer. Du kan innrømme tidligere feiltagelser og gå videre.
Peridoten hjelper en til å ta ansvar for eget liv. Den gir mental klarhet og fjerner bevisstheten fra den ytre påvirkning til indre guiding.
Peridoten inneholder mye gult og er derfor en ypperlig stein til å utvikle de mentale evner. Den klarner opp negative tankemønstre og gir tilgang til visdom fra Det Høyere selv.
Peridoten hjelper en til å ta ansvar for seg selv og være fornøyd med den man er. Den gir retning og innsikt. Peridoten renser og balanserer.

Malakitt
Hardhet 3,5-4 (medium hard, kan lett ripes med kniv)
Utseende: Malakitten er grønn med lysere og mørkere striper eller bånd
Den er ugjennomskinnelig og inneholder 60% kopper.
Symbol: kreativitet og forandring,
Historie: Malakitten var populær i Det gamle Egypt, Hellas og Romerriket hvor den ble brukt til smykker, amuletter og øyensminke. I middelalderen ble den brukt som beskyttelse mot hekser og det onde øyet.

Malakitten er en god healingstein som kan brukes på alle chakraer. Den absorberer forurensning og negativ energi og virker derfor rensende. Den bringer ubevisste og undertrykte følelser og holdninger til overflaten og er bra å bruke under meditasjon. Da balanseres energiene som bringes frem lettere. Steinen er giftig  og brukes kun polert.

Opal

Hardhet: 6
Farger: alle
Utseende: klar eller melkeaktig, ildfull og spiller i alle regnbuens farger eller glassaktig uten ild

Utvinnes: Australia, Mexico, Syd-Amerika,
Mineralet består av silisiumdioksid og inneholder vanligvis 4–9 % vann. Edle opaler er blant de best betalte edelstener i verden. Syntetiske opaler av førsteklasses kvalitet kom på markedet på 1970-tallet. Opalen er en vakker og delikat stein med fine vibrasjoner. Den øker kosmisk bevissthet og bringer psykiske og mystiske visjoner. Den stimulerer til kreativitet og hjelper en til å uttrykke sitt sanne selv.
Opalen absorberer og reflekterer energi. Den plukker opp følelser og tanker og forsterker dem for så å sende dem tilbake. Opalen er en karmisk stein og lærer bæreren at det du sender ut kommer tilbake.
Opalen øker selvfølelsen og bringer letthet og spontanitet inn i tankerne. Følelsesmessig assosieres den med kjærlighet og lidenskap. Den bringer frem erotikk og begjær. Man bør være vel sentrert for å bruke opalen ellers kan energien fyke i alle retninger. Opalen skal kunne hele jordens energifelt og reparere ødeleggelser.

Ulike farger:
Ildopal – energigiver

Ildopalen kommer fra Mexico og er en oransjerød opal med gnister av ild. Den er knyttet til harachakraet og gir mer energi til temaer rundt øker følelser og lidenskap. Den øker personlig kraft og vekker den indre ilden. Ildopalen åpner opp for forandring og fremgang. Den skal forløse gamle traumer og rense ut gammel sorg. Den hjelper en å gi slipp på fortiden.

Blå opal – beroliger
Den roer følelsene og gir spirituell mening. Den blå opalen styrker kommunikasjon gjennom å åpne halschakraet og hjelper en å sette ord på tanker og meninger som har vært vanskelig å komme ut med.

Grønn opal – renser
Den grønne opalen virker foryngende og rensende. Ved sin tilknytning til hjertechakraet øker den evnen og interessen for kjærlighet og forhold.

Rosa opal
– kjærlighet til deg selv
Den rosa opalen er en hjertechakrastein som kan være god til å hele følelser, forløse frykt og bekymring og fjerne gammel smerte. Steinen er fin til å berolige voksne og barn når de føler seg overveldet av livet.
Den kan hele emosjonelle sår og bringe indre fred og klarhet.
Rosa opal kan også hjelpe til med å forløse frykt, bekymring og angst. Den vil bringe fred og harmoni og er fin å bære med seg for å øke følelsen av kjærlighet, fred og håp. ♥

Perle
Hardhet: 2-2,5
Utseende: Hvit, rosa, brun, sort, blå, grønn. Perlemorskimrende.

Perlene formes inne i østersskjell. Østersen legger lag på lag av tynt perlemor over små irritasjoner som et sandkorn eller en parasitt. Å lage en ertstor perle tar ti til femti år.
Det finnes både ferskvanns og saltvannsperler. Ferskvannsperlene er som regel mer uregelmessige i formen enn sjøvannperlene. De perfekte runde perlene er de dyreste og mest sjeldne. Det produseres såkalte kulturperler hvor et fremmedlegeme blir ført inn i en musling som så danner et kalklag rundt som former perlen.
Perler har blitt brukt i smykker i over 6000 år. Allerede 2500 f.kr. ble det handlet med perler i Kina. Perlen har stor symbolsk betydning i flere kulturer. I buddhistisk og indisk symbolikk står den for Buddhas hjerte, for visdom og åndelig bevissthet. Innen Islam symboliserer perlen Guds ord. Hos grekerne og romerne forbindes perlen med kjærlighet og ekteskap.
Perlen oppmunter til flyt og forandring. De symboliserer perfeksjon, spirituell transformasjon og integritet. Den stimulerrer til selvaksept og styrker det feminine,og representer blant annet månen, vann, fruktbarhet og renhet.

Rhodonitt

Rhodonitt
Rhodonitt er et rosenrødet til brunrødt mineral. Det er en av de beste steinene for nye begynnelser. Den gir en vennlig holdning og positive forbindelser til andre. Den hjelper til med å glatte over ting og bevege seg fremover på en positiv måte.

Rosenkvarts
Farge: rosa
Chakra: Hjerte

Rosenkvartsen frembringer en verdsettelse av skjønnhet og kjærlighet.

Rosenkvartsen er en av de mest vanlige varianten av kvarts familien. Rosenkvarts inneholder små mengder mangan som gir en delikat rosa farge. Rosenkvarts i krystallform er sjelden. Rosenkvartsen er som regel tett og grovhugget. Det var en mye brukt stein i Det gamle Egypt, Tibet, og China. Rosenkvartsen er knyttet til hjertechakraet. Den er ypperlig for å hele ulike typer hjertesår. Det kan skyldes dårlig selvtillit, manglende kjærlighet og oppmerksomhet i barndom, ensomhet eller en følelse av verdiløshet som hindrer en fri gjennomstrømning av energi i hjertechakraet. Rosenkvartsen bringer såre følelser opp til overflaten og hjelper til å bearbeide dem på en kjærlig og mild måte. Rosenkvartsen lærer en at kjærligheten kommer innenfra. Selvaksept og selvkjærlighet er grunnlaget for å kunne elske andre. Rosenkvartsen hjelper til med å reprogrammere hjertet til å elske uten betingelser. Den forløser også stress. Den kan være med på å oppdager underliggende årsaker til problemer som for eksempel et negativt selvbilde. Den hjelper til å oppløse negativ stråling fra data eller tv ved å plassere den foran skjermen.

Healing: Legg tre rosenkvartssteiner på brystet med sentrum i hjertet og en stein over og en under på en linje

Rubin
Utseende: Rød, transparent eller ugjennomsiktig.
Hardhet: 9 (ekstremt hard)
Gruppe. Korund

Ordet rubin kommer fra det latinske ordet rubeus som betyr rød. Rubiner inneholder krom som lager den vakre røde fargen. Rubiner har ofte inneslutninger som gjør at de lett kan sprekke. Store rubiner er derfor sjeldne. Stjernerubin er en rubin som er slipt rund hvor rutiler (inneslutninger) gir en effekt av en seksstrålet stjerne.

Symboliserer: Lidenskap, energi, kjærlighet, balanse, kongelighet, lys i mørket
Utvinnes: Burma, Sri Lanka, Tanzania

Historie: Rubiner ble først tatt i bruk som smykkesteiner av grekerne rundt 480 f.Kr.
1837 -De første syntetiske rubiner blir fremstilt. Syntetiske edelstener består av samme materiale som de tilsvarende naturlige mineraler,
og har samme kjemiske, fysiske og optiske egenskaper, men kan ikke sies å ha like sterk energi som de ekte.

Rubinen en energistein. Den fremmer varme, aktivitet og lidenskap. Den gir motivasjon og stimulerer hjertechakraet til å følge din bliss. Rubinen fungerer som et skjold mot psykiske angrep og gir gode drømmer og klare visjoner. Rubinen fremmer et positiv og modig syn på livet.

Den er dynamitt for følelsene og øker lidenskap og entusiasme samt tiltrekker seksuell aktivitet. Den gir lyst til å leve til fulle uten å bekymre seg om morgendagen.
Rubinen bringer kjærlighet, selvtillet, lojalitet og mot. Den blir ofte brukt i ringer som symbol på kjærlighet og troskap. Rubinen skal styrke hjertet og rense blodet.

Safir
Utseende: Blå, fargeløs, oransje, gul, grønn, fiolett, rosa, sort;
Betegnelsen safir står for blå safir. Ved andre fager kalles de henholdsvis gul safir, grønn safir osv. De mørkeblå safirene regnes som de av best kvalitet. Store safirer er sjeldne.

Hardhet: 9 (ekstremt hard)
Gruppe. Korund
I dag kalles korunder av alle farger unntatt rødt for safirer.
De røde kalles rubiner.

Ordet Sapphire er gresk og betyr blå. På sanskrit betyr safir elsket av Saturn. Saturn ble regnet som den første guden.

Utvinnes: Australia, Burma, Sri Lanka og Thailand. De beste safirene kommer fra Kashmir i India.
1947 – De første syntetiske safirer blir fremstilt.

Chakra: Tredje øye

Symboliserer: Visdom, uskyld, troskap, sannhet,

Safiren er en visdomsstein som er mye brukt i religiøse symboler. De romersk-katolske kardinaler og biskoper bærer den som tegn på visdom. Buddhistene mener at safiren fremmer hengivelse og spirituell opplysning. I Det gamle testamentet, står det at Guds trone er laget av safir.

De ulike fargene vi finner på safirene har sin spesielle visdom som fokuserer og roer hjernen. Blå safir åpner for søken etter spirituell sannhet. Rosa safir tiltrekker inn i livet det man trenger å utvikle. Gul safir tiltrekker overflod og velstand.
Safiren fjerner uønskede tanker og mental spenning og forløser depresjon. Den kan også løse opp spirituell forvirring og stimulere til konsentrasjon. Safiren skal regulere spenninger i solar plexus.
Safiren tiltrekker velstand på alle plan. Plassert på halsen forløser den frustrasjon og åpner for bedre selvuttrykk
Polerte safirer kan i likhet med rubiner gi en effekt av en seksstrålet stjerne og kalles da stjernesafir. Den symboliserer lys i mørket, skjebne og fungerer som en ledestjerne.

Røykkvarts
Farge: brunlig, grålig
Chakra: Rot

Røykkvartsen bringer lys inn i mørket.

Røykkvartsen konsentrerer energien. Den gir fokus ved meditasjon
Røykkvarts er kvarts som har blitt utsatt for naturlig radioaktiv stråling eller oppvarming. Den kan også lages kunstig ved å hurtigvarme opp gjennomsiktig bergkrystall. Det gir krystallen et lite heldig sjokk som gjør den mindre brukbar til healing.
Røykkvartsen lar selv om den er mørk lyset passere gjennom den. Det kan lære oss at det alltid finnes lys i mørket. Mørket symboliserer mysteriet. Den understøtter skifte fra lavere til høyere bevissthet. Den er også knyttet opp til det ubevisste, feminine og intuisjonen.

Røykkvarts er knyttet til rotchakraet og er en fremragende stein for å stimulere, rense og løse opp blokkeringer her. Den bringer Kronechakraets hvite lys ned i rotchakraet og danner dermed et fundament for spirituell energi ned i den fysiske formen. Steinen virker derfor også jordene. Lyset bringes ned i det materielle plan. Røykkvartsen hjelper en til å akseptere sin kropp, sitt hjerte, sitt liv og sin verden. Røykkvartsen oppløser negativ energi og er derfor god mot depresjon, utmattelse og for mennesker med urealistiske idealer og forventninger til seg selv.

Røykkvartsen roer hjernen og fokuserer tankene. Røykkvartsen er også forbundet med anus og renselse og hjelper en til å kvitte seg med det man ikke lenger trenger for sin vekst og utvikling. Den kan rense opp og forebygge problemer i tarmområdet.

Rodokrositt
Hardhet H 4
Navnet kommer fra gresk og betyr roserød.
Utseende: Tett rosa-rød med hvite, gule eller grå bånd. Sjeldnere og dyrere er den transparente bringebærrøde utgaven.
Symboliserer: uselvisk kjærlighet

Rodokrositten åpner hjertet for medfølelse og kjærlighet. Den varmer og trøster hjertet og gir mykhet og uselvisk kjærligeht. Den setter fokus på selvverdi og selvtillit.
Den hjelper til å integreere spirituelle og materielle energier. Plassert på Solar plexus chakraet vil den hjelpe til med å åpne en kanal mellom de øvre og nedre chakraer. Den klarner opp blokkeringer og ubearbeidet emosjonelle konflikter og traumer som finnes i mellomgulvet.
Den er også god å bruke i sammen med malakitten fordi malakitten drar ut den negative energien og rodokrositten trøster og harmoniserer.
Den gjennomsiktige rodokrositten er godt egnet i meditasjon til å finne sjelens mening.

Smaragd
Utseende: Grønn, transparent eller ugjennomsiktig
Hardhet: 7,5-8 (veldig hard)
Gruppe: Beryll

Ordet smaragd kommer fra det greske ordet smaragdos som betyr grønn stein. Den dyp grønne fargen er mest verdifull. Den transparente smaragden har ofte inneslutninger. De kalles «hage» på grunn av alle de rare tingene som finnes inne i dem som for eksempel gassbobler, sprekker, andre mineraler. Kompakte ikke gjennomsiktige smaragder er ganske vanlige og billige å kjøpe, men de har ikke den samme effekten som de transparente. Smaragden kan sprekke under press eller slag.

Utvinnes: Colombia, Muzogruven nær Bogota. Brasil- Goias Minas Gerais. Det finnes en smaragdgruve ved Minnesund i Norge.

Historie: Smaragden var kjent hos inkaene på 1600-tallet.
1848 – De første syntetiske smaragder blir fremstilt.

Chakra: 3. øye, hjertet

Symboliserer: Ubetinget kjærlighet, udødelighet, gjenfødsel, balanse,

Smaragden er en inspirasjonsstein. Den gir tålmodighet og tillit. Den roer og heler negative følelser og åpner hjertet for uforbeholden kjærlighet.
Smaragden er en visdomsstein som bringer frem indre viten og fremmer hukommelsen. Den balanserer det mentale, emosjonelle og spirituelle og omformer negativitet til positiv handling. Smaragden stimulerer metafysiske interesser og hjelper en til å se bak materien. Den gir profetiske evner og fremtidsvisjoner. Bra til meditasjon.
Smaragden skal også bringe suksess i kjærlighetslivet og den virker hjerteåpnende. Smaragden skal bedrer synet og motvirke gift.

Solstein

Solsten – gledesstenen

En solsten passer bra om vinteren når
det er mørkt og kaldt ute.

Solstenen er orange med små røde kobberinneslutninger som glitrer. Det gir solstenen et spesielt utseende.

Det er en gledeskrystall som løfter energien og gjør deg rolig, oppløftet og gir mer selvtillit og energi.

Solstenen er kjent fra norrøn tid. Den kaltes sólarsteinn eller leidarstein fordi den ble brukt til å finne solas posisjon på himmelen ved overskyet vær. ♥

Sugulitt
Utseende: en lilla, rosa, purpurfarget ugjennomsiktig stein
Hardhet 5,5-6,5 (medium hard, kan ripes med stålfil)
Historie: Den ble oppdaget i Japan så sent som 1944.
Symboliserer: integrasjon, sensitivitet, spirituell selvtillit

Sugilitten skal fylle kroppen med lys, spirituell og ubetinget kjærlighet hele veien fra kronechakraet ti rotchakraet. Den får en til å stille de fundamentale spørsmålene: Hvorfor er jeg her? Hva er meningen med mitt liv? Hvem er jeg innerst inne? Den leger sjokk og traumer og fjerner emosjonell uro og sykdom brakt frem av stress eller mangel på kjærlighet. Ved å legge en sugilitt på det tredje øye kan man få bedre kontroll over det mentale og derigjennom kontroll over healingkraften som er nødvendig for å balansere den fysiske kroppen. Gammelt sinne, motstand, skyld, frustrasjon, sorg med mer skaper ubalanser og sykdom. Ved å forløse presset fra disse følelsene den mentale kroppen kan sende healing til den fysiske kroppen. Sugilitten er bra for sensitive åpne mennesker som kan overveldes av denne verdens tunge og negative energier.

Thulitt

Thulitt
Thulitten er en norsk stein. Den har uoffisielt blitt blitt kåret til
«Norges nasjonalstein».
Thulitten finnes i ulike varianter av rosa eller rød. Den brukes til smykker og som prydstein og finnes i Leksvik i Tøndelag og i Lom.
Thulitten er en dramatisk stein som gir kontakt til livsenergien. Den stimulerer healing og regenerering, og den gir deg kraft og energi når du føler deg svak.
Den hjelper deg til å overkomme motstand. Du kan også bli mer utadvendt, åpen og nysgjerrig.
Thulitten er også knyttet til sensualitet, lyst og seksualitet, og kan gi deg kraft til å uttrykke slike følelser. ♥

Topas
Utseende: ren topas er fargeløs og transparent, Små forurensinger gir farger som vinrød, gul, rød-brun, lys blå, rosarød, svak grønn, gull, blåbrun. Gule topaser blir rosa eller blå eller fargeløse ved oppvarming.
Navnet kommer fra en øy i Rødehavet tidligere kalt Topazos. På sanskrit betyr topaz ild.
Hardhet: 8
Gruppe: silikater

Utvinnes: Brasil, Sri Lanka, Burma, Russland. I 1965 ble det funnet en 100 kilos blå topas i Ukraina.
Chakra: Hals, Solar Plexus

Topasens egenskaper:
Topasen er pyroelektrisk det vil si at den generer elektrisitet. Topasen har tilknytning til solen. Topasen lader auraen og gir kroppen energi. Den gir mental klarhet, driver vekk tåke og uklarhet. Den er inspirerende og stimulerende på den løfter oss over det jordiske og opp mot lyset.

Symboliserer: Kjærlighet, visdom, vennskap, troskap, mot. Den bringer glede og overflod. Den tuner en inn til sjelen vibrasjon og gir kraft til å leve etter egne ønsker og egen sannhet.

Turmalin
Utseende: Det finnes tre beslektede grupper av turmalin kalt Elbaitt, Schörl (svart) og Dravitt (brun). Krystallene danner som oftest forholdsvis lange prismer, som regel stripet på langs, med tre- eller sekskantet tverrsnitt. Elbaittkrystallene kan være alt fra hvite og fargeløse til grønne, røde, rosa, gule, brune, purpur, grå eller svarte. De har ofte flere farger.

Gruppe: Silikatmineraler
Hardhet: 7- 71/2 (veldig hard)

Klare varieteter av elbaitt anvendes som edelstener og gis navn etter fargen: akroitt (fargeløs), rubellitt (rød), verdelitt (grønn) og indigolitt (blå).

Utvinnes: Brasil, California, Madagaskar, Namibia, Ural og Afghanistan.

Chakra: Alle avhengig av farge;
rød på rotchakra, rosa og grønn på hjertechakra osv.

Turmalinens egenskaper:
Turmalinstenger blir elektrisk ladet hvis man gnir på den eller varmer den opp og så kjøler den ned. Den ene enden blir negativ mens den andre blir positiv. Turmalinstenger ble tidligere brukt som askeuttrekkere i piper på grunn av denne effekten.
Turmalinen er rensende, rengjør og transformerer tett energi til en lettere vibrasjon. Den skaper et beskyttende lag rundt kroppen og jorder og balanserer spirituell energi.
Den hjelper en til å forstå andre og seg selv, og gir selvtillit og minsker frykt. Den er en kraftfull mental heler og balanserer høyre og venstre hjernehalvdel.

Turmalinfarger

Fargeløs turmalin: Akroitt
Den skaper en syntese av alle de andre fargene og åpner kronechakraet.

Blå turmalin: Indigolitt
Aktiviserer halschakra samt det tredje øyet. Den stimulerer behovet for spirituell frihet og klarhet i selvuttrykk. Den øker evnen til psykisk oppmerksomhet, gir visjoner og åpner for søken etter sannhet og toleranse. Den åpner opp for tålmodighet og positiv energi. Den virker kreativ og foryngende.

Rosa turmalin
Den er en hjertestein og tiltrekker kjærlighet både i den materielle og den spirituelle verden. Den gir mot til å tørre å elske. Den åpner opp fro å elske seg selv så man igjen kan elske andre.

Grønn turmalin: Verdelitt
Grønn turmalin er en stein for hjertechakraet, og er en utmerket helingstein og hjelper til visualisering. Den øker følelsen av tilhørighet.

Rød turmalin: Rubellitt
Den styrker evne til å forstå kjærlighet og gir fleksibilitet og kraftfullhet. Den virker balanserende ved for mye aggresjon eller motsatt for passivt selvuttrykk. Den heler og gir energi til harachakraet.

Gul turmalin
Den stimulerer solar plexus chakraet og øker den personlige kraften. Den åpner opp for det spirituelle og gir intellektuell stimulering.

Mangefarget turmalin
Den inneholder alle farger og bringer derfor kropp, sjel og ånd inn i helhet. Den inspirerer kreativitet og drømmer. Den blir en port inn i det indre og de høyere spirituelle områder.

Sort turmalin
Sortfargen får turmalinen fra innholdet av jern. Sort turmalin er en sterk og klar stein som fjerner negativ energi fra auraen eller fra boligen.
Hvis du trenger en stein til beskyttelse så er sorte turmalinstenger noe av det beste du kan få. Sort turmalin lager et skjold rundt bæreren slik at negativ energi ikke absorberes. Den nøytraliserer også bærerens negative energier som for eksempel sinne, motstand, usikkerhet og sjalusi. Sort turmalin skal beskytte mot mobilstråler, elektromagnetisk forurensing, psykiske angrep og alle andre former for negative energier.
Sort turmalin er knyttet til rotchakraet og gir jording. Den vibrerer med indre lys og er derfor en av de beste steinene til å jorde spirituell energi. Den hjelper en til å beholde sitt indre lys og være spirituelt bevissthet selv i de mørkeste livssituasjoner. Den vil også styrke en når man er omgitt av mennesker med lav bevissthet eller lever i stressende og forurensede byer.