I dag er det lett å åpne interdimensjonale kanaler og få bevisst kontakt med de som lever på andre frekvenser.