I dag er interdimensjonale kanaler tilgjengelige. Du kan ta bevisst kontakt med de som lever på andre frekvenser.