Søke å ha distanseforståelse til det du en gang var dypt og intenst viklet inn i. Sinnet er i stand til å bevege seg til stilhet, slik at du ikke trenger å streve.