I dag er tilgangen til det kosmiske biblioteket god. Kontakt sannheten som ligger bak de individuelle tolkningene og utgavene. Gå til frøet planten vokser ut av, istedenfor å beskrive hver enkelt plantes utforming.