Forvent eksplosjoner. De kan være underjordiske, mentale eller følelsesmessige . Det som har blitt holdt tilbake

vil bryte gjennom overflaten.