Legge merke til at når noen forstår deg. Leggemerke til de som uventet forstår og ser deg slik du virkelig er. Da vil du forstå at du ikke er ensom. Verdsett møtene med andre reisende.