Legge merke til det når noen forstår deg. Legge merke til de som  ser deg slik du virkelig er.
Da er du ikke er ensom.