Når du møter en situasjon som krever mer av deg enn det du har. Gjør så godt du kan. Hensikten er ikke først og fremst resultatet, men din utvikling og vekst. Å ha tatt seg vann over hodet er bra i dag. Du lærer å holde pusten lengre.