Spør og du vil få svar. Utfordringen er å holde sinnet åpent og ta i mot svaret.