Søk et fellesskap. Delta i ritualene. Det kan være dans, en messe eller bare en meditasjon. Helst sammen med andre. Nøkkelordet for dagen er å gjenføde seg selv.