Kjenn fellesskapet med naturen og menneskeheten. Vi er stemmer i et stort kor. Syng din stemme, fyll din plass og gi din gave.