I dag er en dag for compassion. En naturlig konsekvens av opplysning er at du fylles med medfølelse, samtidig som du ikke lider av at andre lider….. du har også medfølelse med deg selv, uten å være selvmedlidende.