Trenger du kamp og krig? Er det nødvendig? Hvordan forsvarer du deg mot andres angrep? Er det nødvendig å vise makt og styrke for å få andre til å gjøre som de skal! Dagens tema er riktig bruk av makt.