Vis kjærlighet og omtanke når krefter som ikke kan styres blusser opp . Ha tillit til at kjærligheten er det.. La deg ikke  bi oppslukt av din egen reaksjon på andre.