Vis kjærlighet og omtanke når krefter som ikke kan styres blusser opp . Skjødesløshet og uomtenksomhet blir fort  destruktivt. Ha tillit til det sansene og sinnet forteller deg. Du trenger full tilstedeværelse for å klare å unngå å bi oppslukt av din egen reaksjon på andre.