Når du taket i grublerier og angst åpner det indre og ytre landskapet seg for nye mirakler. Husk det når du er i krise. Når krisen er over må du huske å feire.