Det indre og ytre landskapet seg for nye mirakler.
Husk på det når du er i krise. Når krisen er over må du huske å feire.